Психично здраве и духовно развитие

 


 


 
Последна публикация
 
 
 
Self help
 

Двата вида страдание Има съществена разлика между невротичното страдание, породено от неавтентичен начин на живот, и страданието, породено от процеси на духовно пробуждане. Нещо повече, страданието, което е израз на душевни про...Подходящото за един човек може да не е подходящо за друг човек. Подходящото за един човек в един период от живота му може да не е подходящо за същия този човек в друг период от живота му. Няма един единствен верен отговор, но има един единствен човек, който знае кой е верният отговор за него. Вие самите.