Екхарт Толе: Само настоящето може да ви освободи от миналото

„Няма нужда да изследвате несъзнателното минало в себе си, освен когато то се проявява в настоящия момент под формата на мисъл, емоция или желание, реакция…