Любовни триъгълници, които са израз на защита

Темата за любовните триъгълници няма да бъде изчерпателно представена, ако не разгледаме и т.нар. „защитни триъгълници“. Това са връзки, в които човек панически бяга от дълбоко обвързване само с един човек, защото при евентуална раздяла с него, той не е способен да понесе интензитета на чувствата. По правило, такъв човек има още един, паралелен на основния си, партньор, чрез който се подсигурява, че при евентуална раздяла с единия от двамата, той все пак ще може да оцелее. Мотивите за влизането в подобни триъгълни взаимоотношения са изцяло защитни, защото човек е крайно емоционално уязвим – дълбоко в себе си той не е уверен в собствените си качества, и това, заедно с предишни любовни разочарования, го е довело до създаване на защитна житейска философия, според която няма трайна любов, а само преходни романтични увлечения.

По-долу споделям своя превод на два цитата от книгата на Лиз Грийн „Взаимоотношенията и как да оцелеем в тях“. Както ще стане ясно от тях, астрологичният сигнификатор за предразположеност към влизане в подобни триъгълни взаимоотношения на страната на Предателя, е силно поставен Плутон в хороскопа. За разлика от „несигурностите, които създават любовни триъгълници – Сатурн и Хирон“, интензитетът на чувствата тук  е много повече от преживането на несигурност – тук става дума за емоционално оцеляване; за нещо, което е въпрос на живот и смърт.

„Защитните триъгълници тръгват от силното чувство за неадекватност или чувството, че не притежаваш нещо, което да бъде обичано. Ако човек не е осъзнат, чувствата за неадекватност може да бъдат изключително болезнени и да карат човека да вярва, че той или тя неизбежно ще загубят този, когото обичат от някой друг. Това може да породи огромни защити срещу обвързване. На повърхността може да има никога незабравящото чувство, че си бил разочарован от другите, а отдолу – мъчителното чувство, че ти самият си едно голямо разочарование. Триъгълниците, които са мотивирани от такива несъзнавани чувства, са предпазно средство срещу прекалената вътрешна уязвимост. Когато човек раздели своята обич  между двама, това го подсигурява, че нито един от двамата има силата да разруши тотално неговия живот. Когато влюбването в хора, които вече за ангажирани,  се повтаря, това също може да е несъзнавано средство за избягване на дълбоко обвързване.“

Greene, Liz. Relationships and How to Survive Them (Kindle Locations 3198-3203). CPA Press. Kindle Edition.

„Защитните и властовите триъгълници имат повече общо с изискванията на индивида за физическо оцеляване, което може да породи определени натрапливи модели, при което оцеляването се оказва под заплаха заради емоционалната му уязвимост. Склонността към властови триъгълници може да бъде свързана с мощен Плутон, акцентиран в рождената карта. Контактът Венера-Плутон сам по себе си може да означава предразположеност към това, дори и да няма връзка с родителски сигнификатори. Това не означава, че всеки човек със силен Плутон ще бъде въвлечен в триъгълници. Но когато го прави, причините трябва да бъдат много очевидни за всеки, който разбира природата на Плутон. За Плутоновия човек, да бъдеш извън контрол за собствения си живот, е равнозначно на оцеляване. Ако човек е под заплахата за изоставяне или унижение, той повече не в контрол и може да бъде разрушен. За плутоновия тип всичко е въпрос на живот или на смърт. Животът не е, за да се забавляваш; той е, за да оцеляваш. Едно от средствата, чрез които плутоновият тип може да се опита да поддържа контрола, е да раздели своята обич на две. Това ще му даде сигурността, че не всичките си яйца е сложил в една кошница; следователно, не всички ще се счупят, ако взаимоотношението приключи. Плутоновият тип често ще играе ролята на предателя, защото тази роля във властовия триъгълник му дава илюзията за контрол.“

Greene, Liz. Relationships and How to Survive Them (Kindle Locations 3426-3432). CPA Press. Kindle Edition.

Вероятно става ясно защо страданието от изневярата, предателството и отхвърлянето в любовта е заредено с толкова мощен трансформативен потенциал за духовно израстване – единственият начин човек да се справи с огромния му интензитет, е дълбоко вътрешно преобразяване. И тъй като Плутон не само е архетип на трансформацията, но и езотеричен управител на знака Риби, с който свързваме безусловната любов, става ясно, че разрушението се отнася до материалната част от Аза, за да остане само това, което не умира – безусловната любов.

По-конкретно, това означава обвързаността с другия да се превърне в обвързаност със своето душевно развитие и вътрешна истина. Само подобна нагласа помага на човек да оцелее Плутоновите кризи – като използва интензитета от страданието за разрушаване на тази част от него, която обича чрез условната любов. Само хората, които са преминали през огъня на калцинацията и са се смалили, вече не се страхуват от дълбоките си чувства на свързаност с другите. Тяхната емоционална чувствителност престава да е повод за уязвимост и вместо това се превръща в източник на сила – силата на безусловната любов.

Както обикновено, кризите във външния живот са повод да открием това, което търсим, не вън, а вътре в себе си. Когато го открием, страхът, че няма да понесем предателството и раздялата с любимия човек, изчезва.

Камелия Хаджийска