Духовна интелигентност

Духовна интелигентност е понятие, въведено от Дана Зохар и Иън Маршал, с което описват:

„онзи интелект, чрез който размишляваме върху проблеми на смисъла и ценностите и ги решаваме, онзи интелект, чрез който можем да поставим действията и живота си  в един по-широк, по-богат  и наситен със смисъл контекст, чрез който преценяваме, че даден начин на действие или жизнен път е по-значим от друг.“

от книгата им „Духовна интелигентност – търсенето на смисъл като висша форма на интелигентност“

Според тях тя е трети вид интелигентност, който, наред с когнитивната и емоционалната, също може да се измерва, т.е. има свой коефициент. Той се нарича коефициент на духовна интелигентност – КД, и представлява „необходимата основа за функциониране както на КИ (коефициента на когнитивна интелигентност), така и на КЕ (коефициентът на емоционална интелигентност).“

За да подкрепят тезата си, авторите привеждат обширни изследвания в областта на неврологията, психологията и антропологията, за да докажат каква е научната основа на духовната интелигентност и нейното място в човешкия живот.

Цели три глави в книгата са  посветени на изследвания в областта на мозъчната дейност и къде е „мястото на Бога“ в мозъка на човека. Оказва се, че  „синхронизираните 40-херцови осцилации в целия мозък“ са това, което е свързано със специфичните функции на духовната интелигентност да обединяват и интегрират останалите процеси в мозъка. А така нареченото място на Бога се намира в слепоочните дялове на мозъка, които показват повишена активност винаги, когато се говори за Бога или когато човек има силни духовни преживявания.

Макар и много интересно, за мен истински важното обаче не е къде е мястото на Бога в мозъка – важното за мен е доколко Бог има място в сърцето ми. Не е важно дали сега, докато пиша този текст, зоната на нервната мрежа на околоочните дялове на моя мозък „присветва“. Важното е да знам, че все повече хора започват да си задават въпросите за смисъла на своя живот и се осмеляват да бъдат верни на себе си, дори и когато това изглежда много трудно. Защото именно смелостта да бъдат различни, да се противопоставят на статуквото и да черпят своята мотивация от визия, надхвърляща малките интереси на човешкото Его, е една от най-важните характеристики на духовно интелигентните хора.

Според двамата изследователи човекът, който има развит КД (коефициент на духовност), е човек, който има:

  • способност да бъде гъвкав (активна и спонтанна адаптивност);
  • висока степен на самосъзнание;
  • способност да се изправи пред страданието и да го използва;
  • способност да се изправи пред болката и да я превъзмогне;
  • способност да се вдъхновява от представи и ценности;
  • нежелание да нанася ненужна вреда;
  • склонност да вижда връзки между различаващи се неща (да бъде „холист“);
  • силна склонност да пита „Защо?“ или „Ами, ако?“ и да търси „фундаментални“ отговори,
  • да бъде с „независимо поле“, да притежава способността да работи срещу условностите.

Става ясно, че именно развитието на този трети вид интелигентност ще донесе решението на кризата на ценностите и смисъла във времената, в които живеем. За да направим това е необходимо:

„… да бъдем напълно искрени пред себе си, да имаме дълбоко самосъзнание, да избираме и да осъзнаем, че понякога правилният избор е трудният избор. Високият КД изисква да бъдем цялостни личност, да си дадем сметка за съкровения си център и да се ръководим от него, защото той надхвърля всички фрагменти на разпокъсания ни живот. Изисква да съберем отново късчетата на личността си, дори и онези, които ни изпълват с болка. Но най-важното изискване на високия КД е да бъдем отворени за опита, да възродим умението си да виждаме живота и другите в нова светлина, сякаш с очите на дете. Трябва да престанем да търсим убежище в познатото, трябва постоянно да изследваме и да се учим от непознатото. Необходимо е да изживяваме въпросите, а не отговорите.“

Дана Зохар и Иън Маршал, „Духовна интелигентност“

Не знам дали сега, когато четете този текст, има засилени нервни импулси в зоната на слепоочния дял на мозъка ви. Знам обаче, че е много лесно да разберете в каква степен духовните импулси са източник на мотивация в живота ви. Просто проверете доколко въплъщението духовните ценности е основен смисъл в живота ви и доколко сте готови да платите съответната емоционална цена .

Камелия Хаджийска