Екхарт Толе: Само настоящето може да ви освободи от миналото

„Няма нужда да изследвате несъзнателното минало в себе си, освен когато то се проявява в настоящия момент под формата на мисъл, емоция или желание, реакция или външно събитие, което ви се случва. Това, което е нужно да знаете за несъзнателното си минало, ще бъде извадено на бял свят от предизвикателствата на настоящето.

Ако се заровите в миналото, то ще се превърне в бездънна яма – винаги ще има още. Може би си мислите, че имате нужда от още време, за да разберете миналото или да се освободите от него, или с други думи, че бъдещето в крайна сметка ще ви освободи от миналото. Това е заблуда. Само настоящето може да ви освободи от миналото. Времето не може да ви освободи от времето. Протегнете ръка към силата на Настоящето. Там е ключът.“

Екхарт Толe, „Силата на настоящето“

Има време, когато е добре да се върнем към травмиращите спомени за миналото, за да ги излекуваме с новото си разбиране и отношение. Има и време, когато правилното нещо е да престанем да се ровим в това, което ни се е случило, и да станем будни за истината за тук-и-сега. Ако тази публикация идва сега при вас по принципа на синхроничността, проверете дали за вас не е време за второто.