Ако между мисълта и чувството има конфликт

„Ако наистина искате да опознаете ума си, тялото винаги ще ви даде правдиво отражение, затова се вгледайте в емоцията или още по-добре, почувствайте я в тялото си.

Ако между двете като че ли има конфликт, мисълта е лъжата, емоцията е истината. Не, окончателната истина за това кой сте, а относителната истина за състоянието на ума ви в този момент.

Несъмнено конфликтът между повърхностните мисли и несъзнателните мисловни процеси се среща често. Може би още няма да сте в състояние да извлечете дейността на несъзнателното в съзнателното под формата на мисли, но несъзнателното винаги ще се отразява от тялото във вид на емоции, а тях можете да осъзнаете.“

Екхарт Толе, Силата на настоящето

В тази мисъл на Екхарт Толе не се казва нищо за взаимоотношенията ни, но всъщност тя указва нещо много важно за тях. То е да бъдем наясно със себе си и с това как се чувстваме по отношение на другия. Много често се опитваме да правим различни „правилни“ неща, които сме научили, че помагат на пълноценните връзки, но ги правим на погрешна основа –  върху мисли, които не почиват на истинността на чувствата ни. В този случай всичките ни усилия отиват напразно.

Това послание вероятно идва при вас сега, за да ви каже, че всичките ви усилия в момента трябва да бъдат насочени към вас самите и то по отношение на изследване на реалността на чувствата си. Значимият въпрос е наистина ли се чувствате по начина, по който си мислите, че се чувствате? И, ако откриете разминаване между тези двете и решите, че всъщност истината принадлежи на чувствата, какво би се променило за вас в ситуацията, която ви е тласнала да търсите отговор от „Уроците на любовта“? От мен въпроса – от вас отговора. Камелия