Архаичната идентичност и процесът на диференциация

Тази статия е продължение на предишните публикации Образи от светлина,  Снежната кралица и огледалото на дявола, От нигредо до албедо, в които разглеждам духовното измерение…