„Силата на Кабала“, Йехуда Бърг

Препоръчвам ви тази книга!

Тя е от онези редки книги, които успяват да преведат сложността на големите духовни текстове на прост и достъпен език. С послания, които поразяват с яснотата и убедителността си и поради това имат силата да променят начина, по който гледаме на света и на себе си. Книга, в която първото от дванадесетте кабалистични правила на играта е:

„Не вярвайте и на дума от това, което четете. Подлагайте на проверка научените уроци.“

Останалите кабалистични правила на играта са:

2 .Съществуват две действителности – нашият Свят на мрака – светът на единия процент, и Светът на Светлината – светът на деветдесетте и девет процента.

3. Всичко, което човек наистина иска от живота, е Духовна Светлина.

4. Целта на живота е духовното преобразяване от реактивност към активност.

5. В момента на преобразяването ние се свързваме с царството на 99-те процента.

6. Никога, ама никога, не винете другите или външните обстоятелства.

7. Съпротивата срещу реактивните ни импулси създава трайна светлина.

8. Реактивното поведение поражда искра силна светлина, но оставя възможност тъмнината да тържествува.

9. Препятствията са нашата връзка със Светлината.

10. Колкото е по-голямо препятствието, толкова повече е потенциалната Светлина.

11. Когато трудностите изглеждат непреодолими, вложете увереност. Светлината винаги е там!

12. Всички отрицателни черти, които забелязвате в другите, са просто отражение на собствените ви отрицателни черти. Само като усъвършенствате себе си, можете да променяте другите.

И накрая, последното правило: Обичай ближния си, както обичаш себе си. Всичко останало са само приказки.

А сега върви и учи.“

„Силата на Кабала“, Йехуда Бърг

Не съм привърженик на метафизическите истини, които имат претенцията да са крайни истини в Теорията за всичко. Но съм привърженик на умно представените идеи, които подкрепят критичното мислене, доверието в собствения опит и прилагането на „прагматичния критерий за истина“ (проверката на истинността на дадено вярване чрез практическото му приложение). В този смисъл аз съм голям привърженик на написаното в тази книга. За мен тя е една от много важните книги, които са ми помогнали да разбера връзката между Голямата картина и моя малък човешки живот. И след това да разбера смисъла на това, което ми се случва.

Камелия Хаджийска