От какво сме направени?

От книгата „Силата на Кабала“, автор Йехуда Бърг.

„Кои сме ние? От какво се състоим? Какъв е нашият материал, нашата същност, сърцевината ни? От какъв първичен елемент сме направени? Случвало ли ви се е наистина да се замислите по този въпрос? Кабала ни определя с една-единствена дума:

ЖЕЛАНИЕ!

Когато Кабала ни определя с думата желание, това не е метафора. Желанието действително е нашето изконно качество. То е материалът, от който сме направени. Нашата същност. Желанието е онова, което ни движи. То е нашият двигател. Всички представляваме ходещи желания, всички постоянно се стремим да осъществим онова, което жадуваме. Сърцата ни бият, кръвта ни тече, телата ни се движат само, защото има желание, порив, който се стреми към осъществяване. Кабалист Рав Ашланг пише, че човек не би си помръднал и пръста без някакво вътрешно желание.

На езика на Кабала желанието се нарича Съсъд. Съсъдът е като празна чаша, която се стреми да бъде напълнена. За разлика от истинската чаша обаче, Съсъдът на нашите желания не се основава на нищо материално…

И така, какво наистина желае сърцето ни? Спокойно можем да кажем, че основният обект на желанието ни е непрестанното щастие, макар че думата щастие означава нещо различно за всеки човек.

Всъщност, желанието за непрестанно щастие е единственото, което обединява човечеството. Няма нужда да убеждавате престъпника, адвоката, строителния работник, директора, злодея, добросърдечния човек… да искат постоянно щастие. Желанието за безкрайно щастие е самата ни същност….

Както и да ги дефинирате, всичките обекти на желанията ни са всъщност различни форми на себеосъществяване. Тези различни фактори на удовлетворението движат и оформят живота ни.

Кабала обобщава тези различни форми на себеосъществяване с една дума…

СВЕТЛИНА!

Терминът Светлина е просто кодово название, метафора, с която древните кабалисти наричат широкия спектър от достижения, за които жадуват човеците…

Но Светлината не се определя само като щастие и радост. От кабалистична гледна точка, Светлината обозначава безконечно удоволствие, непрестанна радост. Това е разликата между моментното удоволствие и трайното удовлетворение. Ние не искаме само краткотраен връх на удоволствието. Дълбоките ни желания не се ограничават с 15 минути слава. Или с бързопреходната суматоха около сключването на страхотна сделка…

Фактът, че желанията ни не са постоянно пропити със Светлина, е в основата на нещастието и тревожността… У нас съществува дълбоко скрит непрекъснат страх, че щастието ни в крайна сметка ще свърши. Когато се озовем в рядкото състояние на доволство и спокойствие, притежаваме негативната способност да смятаме, че това е прекалено хубаво, за да е истина. Тревожим са за утрешния ден…

В светлината на казаното по-горе, кабалистите заявяват, че най-голямото човешко желание е желанието за Светлина. Нещо повече, те твърдят, че Светлината е навсякъде. Тя е най-разпространената субстанция във вселената. Изпълва космоса и насища действителността ни. Светлината е безкрайна. Безгранична. И винаги готова да осъществи повече, отколкото можем да си представим. Което води до един налагащ се въпрос:

Ако хората са изпълнени с желание

и вселената е пропита със Светлина,

какво препречва пътят ни към вечното щастие?

ОТГОВОРЪТ Е:     ЗАВЕСА.“