Йехуда Бърг: Двете страни на завесата

От книгата „Силата на Кабала“, автор Йехуда Бърг.

„Според Кабала, съществува завеса, която разделя нашата действителност на две части, които Кабала определя като един процент и деветдесет и девет процента. Царството на единия процент обхваща нашия физически свят. Но той е само мъничка част от Всемира, само онова, което възприемаме с петте си сетива – което можем да помиришем, опитаме, докоснем, вкусим, видим и чуем. И е само частица от цялото.

От другата страна на завесата е царството на деветдесет и деветте процента, което обхваща огромната част от действителността.

В царството на единия процент животът има неприятния навик да ни хваща неподготвени. Страдаме от така наречения Синдром на внезапността:

„Той получи внезапен инфаркт.“

„Изведнъж той изскочи пред нея.“

„Неочаквано се оказахме без пари.“

Но има ли наистина такова нещо като „внезапност“? Не, казва Кабала. Абсолютно не. Винаги има скрита, невидима причина, която предхожда „неочакваното“ събитие….

Синдромът на внезапността възниква от неспособността ни да прозрем илюзорното в живота си в царството на единия процент. Не виждаме от другата страна на завесата, където се намира по-голямата част от действителността.

Според Кабала царството на 99% е източник на всяко трайно себеосъществяване. Там се намират знанието, мъдростта и радостта. Това е царството, което кабалистите наричат Светлина. Когато изпитвате радост, сте се докоснали до това царство чрез някакво действие, осъществено в еднопроцентовия свят. Това може да бъде прегръдката на детето ви. Или да сте сключили важна сделка. Но радостта, която изпитвате, идва от света на 99%…

Действителността на 1% е свят на петте сетива. Тя е царство на духовен мрак и хаос, където:

Ние реагираме на външните събития.

Себеосъществяването е временно, а щастието – мимолетно.

Обсебени сме от следствия, симптоми и реакции.

Ние сме жертви, които очевидно страдат заради чужди действия и произволни външни обстоятелства.

Като че ли няма надежда за постигане на постоянна положителна промяна, тъй като всяка случваща се промяна е временна и, следователно, илюзорна.

Повечето ни желания остават неосъществени….

Действителността на 99% се простира отвъд човешкото възприятие. Тя е:

Свят на абсолютен ред, съвършенство и безкрайна духовна Светлина.

Свят на действие, а не на реакция на външни събития.

Източникът, семето, скритият произход на физическия свят.

Свят на пълно себеосъществяване, безгранично знание и безпределна радост.

Измерение, в което можем да предизвикаме положителни, трайни промени, които да се проявят и в нашия свят на единия процент….

Вторият кабалистичен принцип е:

СЪЩЕСТВУВАТ ДВЕ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТИ:

НАШИЯТ СВЯТ НА МРАКА –

СВЕТЪТ НА ЕДИНИЯ ПРОЦЕНТ,

И СВЕТЪТ НА СВЕТЛИНАТА – СВЕТЪТ

НА ДЕВЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТТЕ ПРОЦЕНТА.“

Йехуда Бърг, „Силата на Кабала“