Блог

Берт Хелингер и методът на семейните констелации

Дължа на метода на семейните констелации не само запознаването си с практическата употреба на полето на знанието за лечение и духовно израстване, но и по-дълбоко…