Подредете приоритетите си, останалото е само пясък

Това е една много популярна история, която е добре да си я припомняме от време навреме.

В часа по философия професорът застанал на катедрата, изпълнена с различни предмети и зачака студентите да утихнат. Тогава взел голям празен буркан от майонеза и го напълнил с топки за голф. Попитал студентите дали съдът е пълен. Те отговорили утвърдително. После професорът взел една кутия с камъчета и я изсипал в съда, разклатил го леко и камъчетата се наместили между топките за голф. И отново попитал студентите дали съдът е пълен. Те пак отговорили утвърдително. Сетне професорът взел кутия с пясък и я изсипал в съда. Естествено пясъкът запълнил всичко. Той попитал още веднъж дали съдът е пълен. Студентите отговорили с единодушно “да”. Тогава професорът взел две кутии с бира от бюрото и изсипал съдържанието
им в съда, което изпълнило празното пространство сред песъчинките. Студентите се разсмели.

“Сега, казал професорът, когато смехът утихнал, искам да ви кажа, че този съд представлява вашият живот. Топките за голф са важните неща във вашия живот – семейството ви, здравето ви, децата ви, приятелите ви, страстите и предпочитанията ви – все неща, които ако загубите всичко друго и ви останат само те, животът ви ще бъде достатъчно пълен. Камъчетата са другите неща – работата ви, къщата ви, колата ви. Пясъкът е всичко останало – малките неща.”

И продължил: “Ако най-напред сложите пясъка в съда, няма да има място за камъчетата и топките за голф. Същото се случва и с живота. Ако губите времето и енергията си за дреболии, никога няма да имате място за нещата, които са важни за вас. Обръщайте внимание на нещата, които застрашават щастието ви. Играйте с децата си. Излезте с партньора си навън, на вечеря. Винаги ще се намери време да изчистите къщата и подредите.

Погрижете се най-напред за топките за голф, за нещата, които наистина си заслужават. Подредете приоритетите си. Останалото е само пясък.”

Една от студентките вдигнал ръка и попитал: ”А какъв беше смисълът на бирата?” 

Професорът се усмихнал. ”Радвам се, че ме попитахте. Исках просто да ви покажа, че няма значение колко пълен е животът ви, винаги ще се намери място и за две бири.“

И така, подредете приоритетите си. Вече знаете защо тази история от „игрите на синхроничност“ идва при вас.