Твоят проблем не е любовта

„Твоят проблем не е любовта. Твоят проблем е, че не си способен да приемеш себе си, да застанеш на своите собствени крака, да се отнасяш с уважение към себе си, да направиш нещо така, че да усетиш, че имаш стойност.

Твоята ценност трябва да извира отвътре в теб, да не бъде подарена от някой друг. Ценността назаем е опасна; другият човек може да си я вземе обратно. А именно това се случва в така наречените любовни афери. Само независим човек може да обича и да бъде обичан. И любовта няма да създаде никакъв проблем за него.“  Ошо

„Урокът на любовта“ тук се нарича Независимост. Но това не е тази независимост, която граничи с непукизъм и прилича много на егоизъм. Това е независимостта, извираща от дълбокото чувство за вътрешна ценност. Ако се доверим на принципа на синхроничността, който сега ви донесе този отговор, вие учите в момента един от най-най-най-важните уроци в любовта – любовта към самия себе си. Само този урок да научите, всички останали уроци ще отпаднат! Важното обаче да бъдете бдителни към разликата между любовта-мисъл и любовта-чувство. Можете да мислите, че се цените, но дали го чувствате? Когато става въпрос за чувството на вътрешната ценност, попитайте сърцето си. И ако то затупти щастливо – значи урокът е научен!

За английски четящите, оригиналният текст на английски е по-долу:

„Love is not your problem. Your problem is that you have not been able to accept yourself, to stand on your own feet, to be respectful to yourself, to do something so that you can feel that you have some worth. Your worth should be within you, not donated by somebody else. A borrowed worth is dangerous; the person can take it back. And this goes on happening in so-called love affairs. Only an independent person can love and can be loved. And love will not create any problem for him.“     Osho