Да запазиш душата си

„Ако сте се опитвали да играете някаква неприсъща ви роля и не сте успели, вие сте имали късмет. Може и да сте изгнаници, но сте запазили душите си.“

Клариса Пинкола Естес, „Бягащата с вълци“