Предназначението на взаимоотношенията

От Нийл Доналд Уолш, „Разговори с Бога“:

Има начин да си щастлив в една връзка и той е да я използваш в истинското й предназначение, а не за измислена от тебе цел…

Взаимоотношенията са непрекъснато предизвикателство; непрекъснато те призовават да създаваш, изразяваш и изпитваш все по-висши аспекти от себе си, все по-грандиозни представи за себе си, все по-великолепни варианти на себе си. Няма място, където да можеш да постигнеш това по-непосредствено, по-безупречно и с по-голямо въздействие, както в отношенията ти с другите. Всъщност, без взаимоотношенията с другите изобщо не можеш да го постигнеш…

Разбереш ли го ясно веднъж, схванеш ли го дълбоко в себе си, интуитивно ще благославяш всяко преживяване, всяка среща и особено личните човешки взаимоотношения, защото ще ги виждаш в най-висш смисъл като съзидателни…

Когато човешките любовни взаимоотношения се провалят (отношенията никога не се провалят истински, освен от строго човешка гледна точка, когато не са довели до това, което си искал), те се провалят, защото си се въвлякъл в тях по неправилния начин.

Повечето хора влизат в любовни отношения, гледайки какво могат да получат от тях, вместо какво могат да допринесат в тях.

Предназначението на взаимоотношенията е да решиш коя част от себе си би искал да видиш наяве, а не коя част от другия можеш да заловиш и да задържиш…

То е не като да имаш някой, който да те допълни, а да имаш някой, с който да можеш да споделиш пълнотата си.

Нека всеки човек в отношенията си да се тревожи за Себе си – какво е, какво прави, какво има, какво търси, сътворява, изживява и тогава всички взаимоотношения великолепно ще изпълняват предназначението си и ще служат на участниците…. Нека всеки човек в отношенията си да се тревожи не за другия, а само, само, само за себе си…

Ще дойде денят, когато няма да бъдеш нараняван.

Това ще е денят, в който ще установиш и ще разбереш истинското предназначение на взаимоотношенията и истинската причина за тях. Това е част от еволюционния процес.“

Нийл Доналд Уолш

Много хубав урок от „уроците за любовта“ – тревожи се само за себе си и това коя част от себе си би искал да изразиш в даденото взаимоотношение!

Ето и едно уточнение от мен – често тази част, която е предизвикана да бъде проявена в дадено взаимоотношение, е точно нещото, което не искаме да изразяваме, защото не искаме да бъдем лоши. Но предназначението на отношенията е да бъдат огледало за нас самите и е добре в това огледало да видим всички свои части, а не само приятните.

И, ако продължава да ви е трудно да решите коя част е предизвикана да изразите, изберете просто бъдете истински. Истинската автентичност не е никак лесно нещо.