Винаги прави най-доброто, на което си способен

Дон Мигел Руис, „Четирите споразумения“ – Четвъртото споразумение „При всички обстоятелства правете най-доброто по силите си – нито повече, нито по-малко. Но помне­те, че най-доброто…