За да направите верния избор

Когато някой не се отнася към вас с обич и уважение, ще бъде истински дар той да напусне живота ви.  Не го ли стори, със сигурност ви чакат много години на стра­дание. Известно време ще ви боли от раздялата, но накрая сърцето ви ще оздравее. Тогава ще можете да избе­рете онова, което наистина искате. Ще откриете, че за да направите верния избор, ви е по-необходимо да вярвате на себе си, отколкото на другите.“

Дон Мигел Руис, Четирите споразумения

Ако това е отговорът, който „Уроците на любовта“ ви изпратиха днес, проверете дали напоследък се оплаквате, че някой злоупотребява с вашата доброта, търпение и обич. И, ако това не само продължава достатъчно дълго време, но е съпътствано и от серия неуспешни опити да подобрите общуването с него, си задайте въпроса: „Дали вече не е дошло времето този човек да напусне живота ми, защото заслужавам нещо по-добро?