Винаги прави най-доброто, на което си способен

Дон Мигел Руис, „Четирите споразумения“ – Четвъртото споразумение

„При всички обстоятелства правете най-доброто по силите си – нито повече, нито по-малко. Но помне­те, че най-доброто е променлива величина.

Всичко живо непрестанно се изменя, така че най-доброто понякога ще е от високо качество, друг път няма да е толкова добро. Когато сутрин се събудите освежени и заредени с енергия, най-доброто ще е по-добро, откол­кото вечер, когато сте уморени. То ще е различно, ко­гато сте здрави и когато сте болни, когато сте трезви и когато сте пияни. Най-доброто ще зависи от това дали се чувствате щастливи, дали сте разтревожени, ядосани или изпълнени с ревност…

Независимо от качеството, продължавайте да правите най-доброто по силите си – не повече или по-малко, а най-доброто.

Ако се насилвате да дадете повече, отколкото можете, ще изхабите повече енергия от не­обходимото и накрая най-доброто няма да бъде доста­тъчно. Когато се престаравате, вие изтощавате тя­лото си, вървите против себе си и постигането на целта ще ви отнеме повече време. Ако пък правите по-малко, отколкото можете, вие се обричате на неудовлет­ворение, на самоосъждане на чувство за вина и на съжаления.

Просто правете най-доброто – при всички обстоятелства в живота си. Няма значение дали сте уморени или болни, ако винаги правите най-доброто, няма да се обвинявате. А ако не се вините, няма да страдате от чувство за вина или да се самонаказвате. Ако винаги правите най-доброто по силите си, ще развалите тегнещото над вас тежко заклинание.

Първите три споразумения ще се задействат, само ако правите най-доброто, на което сте способни. Не очаквайте винаги да можете да бъдете безгрешни в словото си. Навиците ви са твърде силни и здраво вкоренени в ума ви. Но можете да направите всичко по сили­те си. Не очаквайте, че винаги няма да приемате нещата лично; просто правете най-доброто, на което сте способни. Не очаквайте никога да не правите предполо­жения, но определено можете да правите най-доброто, на което сте способни.“

Дон Мигел Руис