Ще бъде според вярата ви

от книгата на Дон Мигел Руис, „Гласът на знанието“

„Хората вярват в толкова много лъжи. Някои от тези лъжи са толкова изтънчени и убедителни, че изграждаме цялата си виртуална реалност върху тях, без изобщо да забележим, че са лъжи. Лъжите, които вярваме за себе си, може да бъдат трудно забележими, защото така сме свикнали с тях, че ни изглеждат нормални.

Например, ако вярвате в широко разпространената лъжа „Аз не съм достоен“, тази лъжа живее в ума ви, защо­то вярвате в нея. Не вярвате на хората, които ви каз­ват колко сте страхотни, а не им вярвате, защото сте убедени в противното. Вярата ви вече е вложена в убеждението, че това не е вярно; то е лъжа, но вярата направлява действията ви. Когато не се смятате за достой­ни, как се представяте пред другите? Притеснявате се. Как бихте могли да поискате нещо, след като не вярвате, че го заслужавате? Вие проектирате върху околните соб­ствената си представа за себе си и това е, което другите вярват за вас. И, разбира се, те се държат с вас по съ­ответния начин, което само засилва вашето убеждение, че не сте достойни. А каква е истината? Истината е, че сте достойни; всеки е достоен.

Ако вярвате в лъжата, че не можете да говорите пред публика, тогава ще ви бъде според вярата ви: щом се опи­тате да говорите пред публика, изпитвате страх. Единс­твеният начин да превратите вярата си в това споразу­мение е да предприемете действия и да го направите. То­гава ще докажете, че е лъжа, и ще престанете да се боите.

Ако вярвате, че не можете да имате любяща връзва, ще ви бъде според вярата ви. Ако смятате, че не заслужавате любов, дори любовта да е пред вас, вие просто не я приемате, защото сте слепи за нея. Виждате само каквото искате да видите и чувате само каквото искате да чуете. Всичко възприето е само допълнителна подкрепа за вашите лъжи.

Ако разбирате тези примери, можете да си представите на колко лъжи за себе си вярвате и на колко лъжи за родителите, децата, братята, сестрите и партньора си вярвате. Всеки път, когато ги съдите, вие давате из­раз на лъжовните убеждения във вашето лично дърво на знанието. Давате сила на тези лъжи и какъв е резулта­тът? Гняв, ревност, дори омраза. Тогава натрупвате емоционална отрова и в даден момент казвате нещо, ко­ето не искате да кажете.

Виждате ли заряда на онова, което споделям с вас? Можете да промените живота си, като откажете да вярва­те в собствените си лъжи. Започнете с главните лъжи, които пречат на щастието и любовта ви. Ако престане­те да вярвате в тях, те губят властта си над вас. Тога­ва ще си върнете вярата, за да я вложите в други убеждения. Ако спрете да вярвате в лъжи, всичко в живота ви магически ще се промени.“

Така Дон Мигел Руис представя своето тълкуване на християнското послание, че ще бъде според вярата ни. Според него достатъчно е да погледнем към живота си, който водим в момента, за да видим каква е вярата ни. Значимият въпрос е, ако това, което видим, не ни хареса, как да направим така, че да имаме по-различна вяра? Именно тук е трудната част, защото често пъти се проваляме във вярата си, тъй като имаме толкова много скрити вярвания, които наливат емоционална енергия в противоположни на съзнателната ни нагласа убеждения и които Дон Мигел нарича с различни имена – лъжи, Паразитът в нашите умове, Принцът на лъжите, който живее в дървото на познанието, Гласът на познанието.

Вярата е сила, която идва от нашата цялостност.

Тя е проявление на истинската ни същност. Вярата е творческата ни мощ, защото именно чрез нея създаваме разказа за живота си и го преобразяваме. Различните традиции са наричали тази вяра по различен начин. Толтеките я наричат намерение, но аз предпочитам да я наричам вяра.“ дон Мигел Руис

Не се случва така, както искаме, защото вярата ни не е цялостна. Има нещо скрито вътре в нашето подсъзнание, което я саботира и което е материализирано в нашите убеждения. А убежденията са опаковани в думи, на които вярваме. Затова средството за разбиране на нашите скрити саботьори е в откриването на думите, на които вярваме, и които говорят срещу нас:

„Нека се опитаме да разберем защо вярата е толкова важна. Когато говорим за вяра или за намерение, ние говорим и за силата на словото. Словото е чиста магия. Тази сила идва директно от Бога и се направлява от вяра­та. Можем да кажем, че всичко в нашата виртуална реалност е сътворено чрез словото, защото чрез словото пишем своя разказ. Хората притежават прекрасно въображение. Започвайки с думите, ние създаваме език. Чрез езика се опитваме да осмислим всяко свое преживяване.“ дон Мигел Руис

За мен най-ценното от този цитат е свързването на вярата с целостта, защото открих, че единственият път към цялостната вяра е първо ние самите да станем цялостни. Именно в това е голямото предизвикателство – постигането на вътрешната ни цялостност с всичко, което тя обхваща – оттегляне на проекциите и интегриране на Сянката, на отхвърлените от съзнателната ни нагласа вътрешни части. Преди цялостта на вярата е постигането на Цялостната личност. След това става лесно.

Камелия