Използвай своята женска енергия да станеш дори още по-чувствителен

Ето и последната от четирите стъпки от статията на Герит Гилен „От свръхчувствителност към висока чувствителност“. Тя  се казва:  „Използвай своята женска енергия да станеш дори още по-чувствителен“:

„Твоята женска енергия може да направи разлика между страха от някой и обичането на някой. Тя ви дава възможност да погледнете зад маската, която някой си слага, и да видите неговата уязвимост. В нашите сърца ние всички сме добри. Бог е в сърцето на всеки човек. Можете да използвате женската си енергия, за да станете дори още по-чувствителни и да използвате своята емпатия, за да разберете наистина как изглежда да си на мястото на някой друг. Да разберете някой отвътре ще ви помогне да разгледате в перспектива техните нараняващи забележки или застрашаващо поведение. Това ще ви помогне да се освободите от него.

Това става възможно, когато мъжката енергия вътре е достатъчно силна, за да предпазва женската ви част. Когато сме наранени от това, което другият човек ни казва, ние често сме наранени не от неговите думи, а от нашата свръхчувствителна интерпретация на тези думи. Често хората не го правят, за да ви наранят, те просто избълват нещо, което не е насочено към вас лично. Вашата мъжка енергия може да ви помогне да не приемате нещата лично. Вашата женска енергия ви помага, за да почувствате какво наистина се случва с  другия човек. Като използваме женския дар на чувствителността, ние можем да видим много светлина в този тъмен свят около нас. Ставайки по-чувствителни, ние правим крачка към сърцето на нашите събратя, което често е по-топло и светло, отколкото ние сме си мислили. Като забелязваме светлината в сърцето на другите, нашата собствена светлина ще заблести още по-силно.

Да станете дори още по-чувствителни работи в две направления: не само ви дава възможност да се сдобиете с по-дълбоко чувство за това какво е другият човек, но и той ви опознава по-добре. Те усещат нещо чувствително, топло и красиво у вас, което те не са забелязвали преди това; като отдадете признание на другия човек, той ви отвръща също с признание. Това е начинът, по който започвате да се чувствате у дома си на Земята.“

Gerrit Gielen, „From hypersensitivity to high sensitivity, Becoming the angel that you are“

Четвъртата стъпка е стъпката на любовта и състраданието. Тя идва най-накрая, защото преди това трябва развием здравословни граници между нас и другите, т.е. след като сме усвоили „мъжката енергия на разграничаването“. Както и да сме „надмогнали страха си да покажем себе си като духовно същество„. Едва след това можем да проявим своята свръхчувствителност в позитивната й форма – като висока чувствителност към другите хора и дълбока свързаност със съдбата на човечеството.

Последната стъпка завършва с идеята за необходимостта от баланс между получаване и даването, така че потокът на изобилието да влезе в живота ни.

„Всяко човешко същество дава и получава. За да бъдем физически и психически здрави, ние се нуждаем от това да бъдем в равновесие с нашето обкръжение. Потокът на даване и потокът на получаване трябва да бъдат балансирани. В момента, в който ние започнем да излъчваме повече от нашата светлина, извършим прехода от свръхчувствителност към висока чувствителност и станем ангелът, който сме, потокът на даването нараства. Ние излъчваме творческа и красива енергия и я споделяме със своето обкръжение, често без дори да знаем за това. Енергията, която ние отдаваме на света, иска да се върне към нас под формата на (физическо) изобилие.

Това поражда проблеми у чувствителните хора. Свръхчувствителните хора често не вярват, че животът може да бъде красив, богат и изобилен за тях. Те усещат, че това не е редно, че те не го заслужават и така блокират потока на получаването, който иска да се върне към тях. Религиозните традиции, които учат, че е по-добре да се дава, отколкото да се получава, че е грях да се забавляваш, подкрепят тази посока на мислене. Страхът и съмнението държат настрана естественото изобилие, което иска да се върне към вас.

Бъде внимателни за това. Проверявайте дали сте готови наистина да се отворите за това, което светът иска да ви даде, към цялата тази любов, която е там за вас.

Докато не успеете да кажете „да“ на това, което вселената иска да ви даде по пътя ви, вие не сте казали истински „да“ на самите себе си. Кажете си високо и любящо „да“ на себе си, на всички вас. Приемайки потока на получаването във вашия живот след това ще стане естествено за вас.“

Gerrit Gielen, „From hypersensitivity to high sensitivity, Becoming the angel that you are“

И така, крайната стъпка не само ни води до пълноценна изява на дара на чувствителността във външния свят – тя води до отваряне към изобилието в живота. Разбира се, само ако позволим това да стане.

Камелия Хаджийска