Дейвид Гордън, „Съзнателно сънуване“

Препоръчвам ви тази книга – авторът е Дейвид Гордън, а заглавието – „Съзнателно сънуване“!

Това е книга, която на достъпен език предоставя практически идеи и техники за интерпретация на нашите сънища. А тълкуването на сънищата е много сложно нещо. В юнгианската анализа, където анализата на сънищата е основно средство за терапевтична работа, изучаването на това умение е предмет на дълги години обучение. Това е причината да съм била скептична по отношение на книгите, които представят тази тема по достъпен начин. Това обаче вече не е така – не и по отношение на тази книга!

Тя е написана от юнгиански психотерапевт с повече от двайсетгодишен опит в областта на тълкуване на сънищата, водещ стотици групи за работа със сънищата, както и на популярно радиопредаване по същата тема. И, както той самият казва за себе си – тълкуването на сънищата е негова страст.

Докато четях неговата книга, усещах тази негова страст! Думите му са пропити с много мъдрост и любов към хората, предприели своето „митично пътешествие“, чиято цел е автентичен живот в синхрон с дълбоките нужди на душата им. А това пътешествие не е никак лесен процес – пътят е изпълнен с много завои, кръстопътища, опасности,  изкушения, препятствия и изпитания. Не е никак лесно да се изправиш пред всичките си страхове, за да заявиш собствената си истина и различие. Има толкова много принуда – вън и вътре в нас, която ни спира да предприемем пътешествието. Тази книга ни помага да се справим с това като ни дава пътна карта, чрез която да разберем посланията на нашите сънища – езикът на несъзнаваното, гласът на душата. И да не се откажем.

А най-трудната част от  този път е в началото. В понятията на тази книга това е моментът на „Призоваването“, когато страхът от промяната е най-силен. Това е периодът на кошмарите, в които ние преживяваме своите страхове от пускане на контрола и приемаме, че една по-голяма сила управлява живота ни. Следващите етапи са Пътуване, Просветление и Завръщане, които заедно с Призоваването описват четирите сезона от пътуването към себе си.

Знанието за пътната карта, описваща различните етапи от пътешествието на душата, ни помага да поставим интерпретацията на нашите сънища в правилния контекст, благодарение на който можем да разберем и техния смисъл. Част от тази карта е и познанието на различните „стратегии за получаване на удовлетворение„, които в тази книга са представени като  десет различни урока на осъзнаването . Благодарение на това знание започваме да виждаме в нашите сънища различните маркери по пътя на развитие на душата ни и да разбираме по-добре техните образи.

Красотата на тази книга е в това, че без да се превръща в евтин съновник, тя дава ключ към тълкуване на индивидуалната символика на нашите сънища (основно правило за тълкуване на сънищата е, че тълкуването винаги се отнася до личната система от асоциации на самия сънуващ във връзка с неговата конкретна житейска ситуация в дадения момент). Този ключ обхваща не само средствата на разума – нашето „соларно съзнание“, но и средствата на интуитивното мислене – нашето „лунно съзнание“. Също така чрез влизане в ролята на „съновните образи“ дава възможност да ги опознаем и чрез  преживяванията на тялото. Когато опознаем съновните образи, те се превръщат в нашите „съновни наставници“ – вътрешен източник на напътствие, подкрепа и лечение.

Това е и истинската цел на тази книга.

Камелия Хаджийска

Благодаря на Ралица, че чрез нея тази книга стигна и до мен!

А, ако харесвате книги като „Бягащата с вълци„, или „Да събудиш героите в теб„, това определено е вашето четиво.