Сезоните в нашето пътуване към себе си

Според  Дейвид Гордън, автор на книгата Съзнателно сънуване вие можете да използвате следните „маркери за фазите на пътешествието“ – както в ежедневието, така и в съня:

Ще разберете, че се намирате в етапа на Призоваването, ако вашата енергия избледнява и намалява. Това е етапът на есента, когато имаме ограничено осъзнаване за това, което трябва да се промени. В същото време съпротивата ни към промяната е толкова силна, че не се огъва дори и след като ни се е случило поредното предизвикателство в живота, сочещо, че нещо трябва да се промени. В емоционално отношение животът ни изглежда празен, безпредметен и лишен от смисъл. Типичните сънища за този етап са кошмари, които фокусират вниманието ни към промените, които трябва да предприемем по отношение на нашите възгледи и ценности. Ако има пророчески сънища, то те ни дават възможност да видим как би изглеждал животът ни, ако се отворим към промените.

Следващият етап е етапа на Пътуването и той отговаря на сезона на зимата. През този етап основното чувство е на блокаж, застой, изчерпване и задушаване, на объркване и отчаяние. В същото време обаче се появява и надежда, защото макар и неохотно, вече сме по-отворени и възприемчиви към промяната.

Това е и етапът на „тъмната нощ на душата„, а утрото е най-тъмно преди зазоряване. Въпреки това започва да се прокрадва надежда за близък край на мъките. Типичните сънища от тази фаза показват продължаващата съпротива към промяната и недостатъчната ни решимост, но също така поощряват желанието ни да се предадем, като ни изправят очи в очи с драмите в живота ни и ни показват, че трябва хем да приемем безпомощността си, хем да разберем, че всичко зависи от нас.

Разбираме, че навлизаме в етапа на пролетта или на Просветлението, когато в живота ни започне да идва повече светлина и усещаме енергията на изцелението и вътрешния цъфтеж. Възгледите ни към промяната са се променили и вече сме изцяло отворени към нея и я приветстваме. Разбрали сме, че страданието, през което сме преминали, си е струвало. Емоционалните маркери за този период са прозрение, усещане за освобождение и прилив на нови сили. Сънищата от този период са източник на вдъхновение за промени чрез образите на Наставници и съюзници. Те носят усещането за радост, разширено съзнание, състрадание, прошка и живот в настоящето.

Лятото идва в живота ни, когато навлезем в етапа на Завръщането и нашата енергия стане целенасочена, концентрирана и фокусирана. Възгледите по отношение на промяната се характеризират с убеденост в новите ценности и тяхното отстояване в ежедневния ни живот, както и способността да се подпомагат процесите на промяна и у другите. Емоционално се усещаме силни, решителни и уверени в собствените сили. Сънищата ни показват нас самите като наставници и лечители и ни подкрепят да споделим наученото и с другите.

С това споделяне искам да подкрепя вашето пътешествие към себе си и да ви напомня, че всеки сезон има своята ценност. Не можем да отидем направо към лятото.

Камелия Хаджийска