Да знаеш, че вървиш към лятото

Спомнете си сезоните. С настъпването на пролетта човек не се изненадва, ако един ден имаме студено, пронизващо, зимно време, а на следващия е топло и дъждовно. Въпреки непостоянството на времето, ние си знаем, че вървим към лятото.

Така е и с нас. Бидейки неразривна част от природата, и нашето Пътешествие следва нейните принципи, следователно нито развитието ни, нито сънищата ни биха могли да бъдат линейни…

Разглеждам Пътешествието – в съня, както и в живота – като река, изобилстваща на водовъртежи и вирове, където водата се улавя и обикновено завихря в обратна посока и където всички ние от време на време оставаме приклещени, преди отново да продължим по течението.“

Дейвид Гордън, „Съзнателно сънуване“

Един от най-големите врагове по Пътя ни е обезкуражаването. Затова знанието, че вървенето по Пътищата се случва точно по този начин, помага. То не винаги е линейно, често пъти се връщаме назад, но неизбежно върви към Златното гърненце, което накрая ни чака.

Нека днес тази мисъл ви напомни, че вървите към лятото.

Още статии по същата тема: