Като дух в бутилка

Продължавам да съм изкушена да добавям и аз своите коментари към прочетеното в книгата на Гопи Кришна. Смятам, че тази книга е успяла да постигне изцяло целите на нейния автор, а именно да предостави автобиографичен материал, който да провокира по-нататъшни дискусии и изследвания по тази толкова важна тема.

След прочита на поредните глави от нея и по-конкретно на дванадесета глава, си зададох въпроса каква е причината за неговото продължаващо страдание. Той пише, че е успял да се справи с първоначалния шок от събуждането на кундалини, и човек остава с впечатлението, че вече няма причина да страда. Животът му се връща към старото русло, а телесното и психичното му здраве се възстановяват почти изцяло.

„Физически станах почти същия като преди – здрав и издръжлив, способен упорито да понасям глад, жега, студ, изтощителна умствена и физическа работа, а също и безпокойство и дискомфорт.“ Гопи Кришна

Въпреки това неговите страдания продължават и каква е тяхната причина разбираме от него самия. Той пише, че нито за минутка не е забравил момента на първоначалното пробуждане на кундалини. Веднъж след като е вкусил от нектара на блаженството и неограничения от нищо Аз, връщането обратно към обичайния начин на живот в тялото с петте му сетива започва да му прилича на затвор – скучен, сив и безкрайно потискащ.

Единствената утеха за него са сънищата, които поне частично му дават възможност да успокои страданието си. Те го потапят в свят на ярки и наситени образи, където може отново да преживява чувството за разширение и екстаз. А ако не успее да си вземе дозата сън, знае, че няма да има достатъчно сили, за да преживее относително спокойно следващия ден.

„Сънищата бяха толкова живи и ярки, че в тях живеех в сияещ свят, в който всеки предмет блестеше ослепително на невероятно прекрасен фон и на мен ми се струваше, че витая в небеса, населени с доброжелатели. Последното, което обикновено виждах преди да се събудя, беше неземен пейзаж или фигура, обвита в ослепителна светлина. Виденията бяха толкова ярки, че обкръжаващият ме свят, в който се оказвах след събуждане, ми изглеждаше тъмен като в рог… Отчетливо усещах как слизам от по-високо ниво на по-ниско и отбелязвах свиване на околното пространство сякаш от необятни простори попадах в малка стая.“

За мен по-горното обяснение е много важно, защото описва най-важната черта от депресивните състояния, които съпътстват началните етапи на процеса на индивидуацията/духовната трансформация – чувството, че си като „дух, затворен в бутилка“, неволен жител на тясна, ограничена и сива стая. По-голямата част от хората, преминаващи през тези състояния, по правило не ги разбират, защото не разполагат  с предшестващ спомен, така както се случва с Гопи Кришна. Въпреки това, те са съвсем същите, защото са  противоположното на блаженството и екстазът. В играта на дуалност, наречена човешки живот, всичко върви по двойки – докато преживяваме едната част от уравнението, нейната противоположност присъства в същия момент, но в сянката на несъзнаваното.

Друг подобен пример е споделеното от Юнг в главата „Видения“ от неговата „Автобиография„. Там той описва своя опит от срещата със смъртта в началото на 1944 година, когато е получил сърдечен пристъп и е откаран в болницата. Тогава неговият земният Аз се е смалил до незначителна точка в континюитета на  вечността, а връщането обратно в тялото му е било изпълнено с огромна болка и съпротивата да живее.

„… имах чувството, че всичко, което е било досега, се свлече от мен; всичко, което целях, исках, мислех – цялата тази фатасмагория на земното съществувание се смъкна от мен – или ми бе отнета – един изключително болезнен процес. Но все пак нещо остана, защото като че ли всичко, което бях прежи­вял или извършвал, всичко, което се бе случвало около мен, сега бе с мен. Бих могъл също да кажа: бе с мен, и аз бях то. Така да се каже, състоях се от това. Състоях се от моята история и имах чувството, че ето, това съм аз. „Аз съм този вързоп от онова, което е извършено и било.“

Това преживяване ми донесе усещането за крайна бедност, но същевременно и огромна пълнота. Нямаше нищо вече, което да искам или да мечтая, т.е. аз, така да се каже, съществувах обективно; бях онова, което съм бил и което съм живял. Отначало доминираше чувството, че съм унищожен, оголен, дори ограбен, но изведнъж и това изчезна. Всичко изглеждаше отминало, остана само fait accompli (свършеният факт), без каквото и да било отношение към миналото. Нямаше никакво съжаление, че нещо си е отишло или е било отнето. Точно обратното: имах всичко, което бях, и това беше всичко.“

К.Г.Юнг, „Автобиография“, с. 287

Неговото преживяване на свобода и блаженство е прекъснато, когато откъм Земята, в своя първичен образ на лечител, идва образът на лекуващия го лекар, който му казва, че „протестират“ срещу желанието му да си отиде. Това го връща обратно в тялото, но му трябват цели три седмици, докато вземе решението да живее.

В действителност минаха още цели три седмици, докато стигнах до решението да живея отново. Не можех да ям, защото изпитвах отвращение от всички храни. Изгледът към града и планините от болничното ми легло беше като изрисувана завеса с черни дупки или като надупчен лист от вестник, изпъстрен с фотографии, които не ми говореха нищо. Разочарован, аз си помислих: „Сега ще трябва да се прибера отново в „системата с кутийките“.“ Изглеждаше ми, като че ли отвъд хоризонта на космоса изкуствено бе съграден някакъв триизмерен свят, в който за всеки човек съществува отделна кутийка, където той седи. Сега трябваше отново да се убедя, че това е нещо важно! Животът и целият свят ми се струваха като затвор и аз безкрайно се ядосвах затова, че отново трябваше да смятам всичко това за нещо в реда на нещата. Тъкмо се бях зарадвал, че най-накрая всичко е отпаднало, и ставаше така, като че ли аз – както и всички други хора – отново ще бъда закачен на конци в кутийката. Докато плувах в пространството, се чувствах безтегловен, нищо не ми тежеше. Сега всичко това трябваше да свърши!“ Юнг, Автобиография, с. 288

Стийв Ротър също пише, че по-трудният преход не е умирането, а раждането. Не напускането на душата, а нейното въплътяване е истински болезненото заради понижаването на вибрациите, които пораждат чувството за свиване и плътност.

„През онези седмици живеех в някакъв странен ритъм. През деня бях повече депресиран; чувствах се нещастен и слаб, почти не се осмелявах да се движа. Изпълнен с огорчение, си мислех – ето, отново трябва да се върна в този сив свят. Привечер заспивах, като сънят ми траеше до около полунощ, след това идвах на себе си и лежах буден около час, но в съвсем друго състояние. Намирах се в нещо като екстаз или блаженство. Чувствах се сякаш плувам в пространството, като че ли бях приютен в полите на всемира, в някаква величествена пустота, изпълнена с възможно най-пълното чувство за щастие. „Това е вечното блаженство, което изобщо не може да бъде описано, толкова е чудесно!“ – мислех аз.“ Юнг, автобиография, с.289

Лесно е да се види паралелът между преживяванията на Юнг в света на виденията/съновиденията и преживяванията на Гопи Гришна. Юнг също е страдал при прехода от разширеното съзнание през нощта към стесненото дневно съзнание:

„Всички тези преживявания бяха прекрасни, нощ след нощ се потапях в състоянието на най-чисто блаженство, „заобиколен от образите на цялото творение“. Постепенно мотивите се смесваха, избледняваха. Виденията най-често не продължаваха повече от около час, след което заспивах. С настъпването на утрото вече чувствах: ето, отново идва сивото утро! Сивият свят със своите килий­ки! Какъв абсурд, каква ужасна безсмислица! Този свят изглеждаше направо смешен в сравнение с тези мои така фантастични вътрешни преживявания! Моите видения и състояния престанаха след близо три седмици, с посте­пенното ми възвръщане към живота.

Човек трудно може да си представи красотата и интен­зивността на чувствата по време на тези видения. Те са най-необикновеното нещо, което някога съм преживя­вал! И какъв контраст с деня! Беше истинско мъчение и нервите ми бяха напълно съсипани. Всичко ме дразнеше – всичко бе така материално, толкова грубо, недодялано, ограничено както пространствено, така и духовно. Неизвестно защо всичко бе изкуствено вкарано в определени рамки и все пак притежаваше някаква хипнотична сила, която те кара да вярваш, че всичко това е самата действителност, въпреки че ясно си проумял нейната пустота. Всъщност, въпреки възвърнатата ми вяра в света, оттогава никога не можах да се отърва от впечатлението, че този живот е само отрязък от съществуванието, който се разиграва в една триизмерна световна система, създадена специално за тази цел.“ Юнг, Автобиографи, с.290-291

Загубата на смисъла на живота е една от характеристиките на депресивните състояния. Затова описание като по-горното помага да се обясни защо те са неизбежна част от процесите на духовно пробуждане (други имена са „нигредо„, „тъмната нощ на душата„, „третия вид страдание„). Близостта до това, което е от „другата страна на завесата„, е приближаване до смъртта, а това обезсмисля всичко, към което нашето земно аз цени и се стреми. Също така, това приближаване съдържа и много опасности – истинската причина да нямаме спомен за отвъдното.

От следващите глави от книгата на Гопи Кришна (четиринадесета и петнадесета) разбираме с подробности за тази опасност. След като възстановява медитациите си, той неусетно се оказва отново потопен в свят на блаженство и екстаз. Този път обаче „волтажът“ на преминаващата през него енергия е толкова силен, че физическото му тяло не издържа и последващият нервен и физиологичен срив е още по-болезнен и страшен в сравнение с първоначалния.

От споделеното от Юнг също разбираме, че връщането към живота е било много трудно решение за него. Близостта до „другия свят“ сериозно застрашава връзката ни с земния живот – веднъж след като си вкусил блаженството от разширеното съзнание е трудно отново да се върнеш към живота в кутийката.

„Никога не бих и помислил, че човек може да изживее подобно нещо, че е възможно състояние на постоянно блаженство. Виденията и преживяванията бяха напълно реални, в тях нищо не бе плод на субективизъм, те бяха абсолютно обективни. Изразът „вечност“ ни плаши, но аз мога да опиша преживяното единствено като едно извънвремево състоя­ние на блаженство, където настоящето, миналото и бъдещето се сливаха в едно. Всичко, което се случваше във времето, там бе едно обективно цяло. Нищо не беше разположено във времето, нито пък можеше да се измер­ва с понятията за време. Преживяното би могло да се опише по-скоро като състояние на чувствата, което не може да бъде произведено от въображението. Та как бих могъл да си представя, че съществувам едновременно и онзи ден, и днес, и утре? Тогава едно нещо още нямаше да е започнало, друго би било чисто настояще, а трето щеше да е вече приключило – и все пак всичко би било едно. Единственото, което чувството би могло да обхване, беше една съвкупност, една цялост с преливащи отблясъ­ци, в която се съдържаше очакването за започващото, изненада от случващото и задоволството или разочарова­нието от резултата от отминалото. Едно неописуемо цяло, в което човек е втъкан и все пак го възприема напълно обективно.“ Юнг, Автобиография, с.291

Копнежът да преживееш отново вечността може да се превърне в наркотик за някои хора, които по-силно страдат от ограниченията на времето и пространството. За да не се поддадем на песента на сирените е необходима е вяра в смисъл, който помага да се разбере целта на въплъщението – пораждането на съзнание и творчеството на Земята.

„След болестта за мен настъпи плодотворен период за работа. Много от моите основни творби са създадени едва тогава. Прозрението или възгледът за края на всич­ки неща ми вдъхна смелостта за нови формулировки. Вече не се опитвах да затвърждавам собствените си мнения, а се доверявах на потока на мисълта си. Така към мене един след друг прииждаха проблеми и придобиваха форма.“

Юнг, Автобиография, с. 292

Има и още нещо, още по-важно, което последва неговата болест:

„Още нещо последва болестта ми. Бих могъл да го формулирам като „да“ за съществуванието – едно „безус­ловно“ „да“ за това, което е, без субективни възражения, приемане на условията на съществуване такива, каквито са – каквито ги виждам, както ги разбирам. Приемане на моята собствена същност такава, каквато е. В началото на болестта имах чувството, че съм допуснал грешка в поведението си, че до известна степен сам съм си вино­вен и нося отговорност за неуспеха. Но когато човек поеме пътя на индивидуацията, когато живее своя собс­твен живот, той трябва да приеме и заблудите, иначе животът не би бил пълноценен. Не съществува никаква гаранция – нито за миг, – че няма да изпаднем в някаква заблуда или дори в смъртна опасност. Човек си мисли, че може би съществува някакъв сигурен път, но това би бил пътят на мъртвите. Тогава нищо вече не се случва или поне в никакъв случай не и правилните неща. Този, който поема сигурния път, е като мъртъв.“ Юнг, Автобиография, с.293

Става ясно, че безусловното „да“ на живота не води до инертно пускане по течението, а до точно обратното – по-голяма смелост да бъдеш верен на себе си. Преживяването на смъртта на земния Аз носи дара на свободата да следваш пътя си, надмогвайки неизбежните страхове на живота в материално тяло.

„Едва след болестта разбрах колко важно е да приемеш собствената си съдба. Защото по такъв начин присъства един Аз, който не би се огънал дори когато се случи нещо неразбираемо. Един Аз, който издържа, понася истината; Аз, който се справя със света и съдбата. Тогава дори и някакво поражение е победа. Нищо не се разрушава нито отвън, нито вътре, защото собственият континуитет е издържал на потока на живота и времето. Но всичко това може да се случи само тогава, когато човек не се намесва грубо в действието на съдбата.“

К.Г.Юнг, Автобиография, с. 293

От всички цитати по-горе за мен този е най-ценният. Не само защото показва кое е най-важното средство да се справим с опасностите по пътя и да не се огънем пред сили, които не разбираме. Но и защото описва как изглежда най-ценният резултат от завършения процес на обновление – философският камък на алхимиците. Един Аз, който нищо не може да го разруши нито отвън, нито отвътре.

Преди това обаче за дълго време сме в депресията – любимото лице на Разрушителя.

Камелия Хаджийска