Какво е логотерапията?

Логотерапията е метод на психотерапия, създаден от австрийския психиатър и невролог Виктор Франкъл. Според него търсенето на смисъл е първична мотивация в човешкия живот и, когато тя не е задоволена, човек страда.

За да опише спецификата на този процес от гледна точка на разликата от другите видове човешко страдание, Виктор Франкъл въвежда  няколко понятия: „воля за  смисъл“, „екзистенциална фрустрация“, „ноогенна невроза“, „ноодинамика“, „екзистенциален вакум“.

Като начало добре е да се уточни, че терминът „екзистенциален“ се отнася до човешкото съществувание и до неговия смисъл. „Волята за смисъл“ тази много базисна човешка потребност нашият живот да има смисъл. Ноогенната невроза“ възниква, когато тази потребност не е задоволена.

За разлика традиционната „психогенна невроза„, която е израз на конфликти между различни психични съдържания, ноогенната невроза е се поражда в специфично човешкото („ноогенното„) измерение на живота. Докато в психоанализата конфликтът се разглежда като резултат от сблъсъка между противоположните желания на инстинктивната част и съзнаваната ни нагласа, в логотерапията той е продукт от напрежението между това къде се намира човека и къде би искал да бъде. В този смисъл той не е израз на личностна патология, а е израз на здравословно желание за постижения.

Не всеки конфликт е непременно невротичен; в известни граници конфликтът е нормален и здравословен. В този смисъл страданието не винаги е патологичен феномен. То може да бъде по-скоро човешко постижение, отколкото синдром на невроза, особено ако израства от екзистенциална фрустрация.“ Виктор Франкъл

По време на Втората световна война Франкъл е бил в три концентрационни лагера, където загубил своите родители, брат си и бременната си жена. Преди да преживее кошмарите в лагерите той вече е бил написал книгата си за логотерапията, но ръкописът й бил конфискуван от нацистите. Едно от нещата, които му давали силата да издържи на изтезанията там и да преживее тези събития, било желанието да възстанови ръкописа. Това, което преживял в концентрационните лагери, още повече засилило убежденията му в основните принципи на създадения от него терапевтичен метод.

„Смея да твърдя, че на света няма нищо, което така ефикасно да помага на човек да оцелее, дори в най-тежки условия, както убеждението, че неговият живот има смисъл. Има много мъдрост в думите на Ницше: „Онзи, който има защо да живее, може да понесе почти всяко как.“ В тези думи виждам мото, което остава вярно за почти всяка психотерапия. В нацистките концентрационни лагери човек можеше да стане свидетел как най-способни за оцеляване бяха онези, които знаеха, че им предстои да изпълнят някаква задача.“ Виктор Франкъл

И така, според логотерапията първичната мотивация в човешкия живот е волята за смисъл. Тя е различна от желанието за удоволствие и адаптация към външния свят (психоанализата) и от волята за власт (Адлеровата психология) и се отнася до базисната нужда на човека да открие индивидуалния смисъл на своя живот.

Логотерапията е един от психотерапевтичните методи, към които изпитвам естествено влечение и дълбока свързаност. Той в най-голяма степен е подходящ за хора, преминаващи през духовни кризи, защото в същността си това са кризи на смисъла, който извличаме от връзката ни с нещо по-голямо от нас самите.

Това, от което човек наистина се нуждае, не е безметежно състояние, а по-скоро стремеж и борба за смислена цел, свободно избрана задача. Той се нуждае не от снемане на напрежението на всяка цена, а от призива на потенциалния смисъл, очакващ да бъде осъществен от негоЧовек не се нуждае от хомеостаза, а от онова, което аз наричам „ноодинамика“, т.е. екзистенциална динамика в поле на полярни напрежения, като единият полюс представлява смисълът, който трябва да бъде осъществен, а другият – човекът, който трябва да го осъществи. И не трябва да се мисли, че това е валидно само при нормални условия; то дори е по-вярно за невротични индивиди. Ако архитектите искат да подсилят грохнал свод, те увеличават тежестта върху него, защото така частите по-здраво се сцепват помежду си. И тъй, ако терапевтите искат да подхранят психичното здраве на пациентите си, те не трябва да се страхуват да създават разумно по сила напрежение чрез преориентиране към смисъла на човешкия живот. “ Виктор Франкъл

Всички цитати по-горе са от книгата на Виктор Франкъл „Смисълът в живота. Увод в логотерапията„. Препоръчвам ви я!

Камелия