Коя е главната грижа на човека

Виктор Франкъл, създателят на логотерапията, бил попитан  от един американски лекар за това каква е разликата между психоанализа и логотерапия, при това с едно изречение. Разбирайки непостижимостта да отговори на такъв сложен въпрос с едно изречение, Франкъл му отговорил, че ще му каже, но ако първо той му каже в едно изречение каква е същността на психоанализата. Тогава този доктор му отговорил: „По време на психоанализа пациентът трябва да лежи на кушетка и да ви казва неща, които понякога са много неприятни за казване.“ Отговорът на Виктор Франкъл бил: „Вижте, при логотерапията човек може да остане и седнал, но трябва да чуе неща, които понякога са много неприятни за чуване.“ След това  Франкъл продължава:

„Логотерапията се отклонява от психоанализата дотолкова, доколкото смята човека за същество, чиято главна грижа се състои по-скоро в постигане на смисъл, отколкото в просто задоволяване и засищане на нагони и инстинкти или в помиряване на конфликтуващите изисквания на Ид, Его и Суперего, или в адаптация и приспособяване към обществото и околната среда.“

Виктор Франкъл „Смисълът в живота“

За хора, които не се занимават професионално с психотерапия, цитатите по-горе може да нямат много голям смисъл, но за мен имат много голям. Може би и за вас да се окаже важно да знаете, че различните психотерапии могат да гледат толкова различно на човешката природа и че от тези различни възгледи следват съвсем различни методи на лечение?  И, може би и за вас, подобно на мен, може да се окаже, че по-важно от приспособяването към външния свят, е точно обратното – да намерите своя смисъл в живота и да се опитате да го осъществите, дори това да е точно обратното на приспособяването към обществото и да е в конфликт със задоволяването на някои от вашите нужди.

Това е предимството да знаем коя е нашата ГЛАВНА грижа – в случай на вътрешен конфликт между различните ни желания, ще можем по-лесно да го решим.

Камелия