Алхимичното „конюнкцио“ – сватбата на Царя и Царицата

Представянето на етапите в алхимията, които са символ на извършващата се в дълбочините на душата ни духовна трансформация, няма да бъде пълно, ако не представя и етапа на „конюнкцията“, който е на обединението. Той е последният от работата с четирите природни елемента – огън, вода, въздух и земя, всеки от които носи различен дар.

  • Дарът на калцинацията е пречистената от огъня на страстите нисша личност, която най-накрая подчинява желанията си на волята на Висшето си Аз или т.нар. Цялостна личност, както се нарича в юнгианската анализа.
  • След това духовно посвещение следва пречистването с водата – дарът на диссолюцията, когато границите ни се разтварят, за да преживеем смирението, което идва от срещата с образи и преживявания от надличностното ниво на архетипите.
  • След пречистването с огън и вода идва сепарацията, чийто елемент е въздухът – символ на пречистването чрез ментално разграничаване от всичко, което не ни принадлежи – един последен етап на освобождаване от фалшивата ни самоличност, в резултат на който стигаме до нашата най-дълбока индивидуална същност, т.е. до нашата „есенция„.
  • Съединението или конюнкцията е последният етап, когато пречистената ни същност влиза в контакт с външния свят – променена и обновена. Поради това неговият елемент е земята, а основният дар – вътрешната стабилност и съпътстващото чувство на покой и умиротворение. Този резултат от извършения интегритет, т.е. от съюза на конфликтни или противоположни до този момент вътрешни части, който на образния език на алхимията се нарича сватбата на Царя и Царицата.

И, макар че прословутото conunctio на алхимиците не е последният етап от алхимичната работа, то е много важно. То е символ на осъществения съюз между двете части на личността ни – съзнателния Аз и Цялостната личност. Обединените енергии вътре в нас са най-чистият израз на нашата индивидуална същност. Те са „малкият философски камък“ преди да стигнем до „Големия или великия Камък“ – едно малко зърване за това как ще изглеждат нещата, когато духовният процес ни отведе до всеприсъстващото съзнание на седмия етап, което е просветлението.

Смятам, че индивидуационният процес, така както е описан от юнгианската анализа, завършва именно тук. Става дума за постигане на една вътрешна стабилност и плътност, която може да устои на всякакви влияния отвътре – от несъзнаваното, или отвън – от хората, събитията и нещата във външния свят. Тя се изразява в това, че не приемаме лично абсолютно нищо, което ни се случва. Също така имаме нараснало чувство за вътрешна сила и увереността, че житейските бури няма да потопят лодката на малкото ни Аз. Има приливи, има и отливи, но ние стоим, здраво стъпили на малкото късче земя под краката си. Идват бурите, идват нападки и критики от вън, има отхвърляне или загуби, но вътрешният център на така трудно извоюваното спокойствие е там – един източник на стабилност, който е отвъд нещата от света на преходното.

Това обаче не е краят. Мари Луиз фон Франц пише, че преди да си отиде от този свят, Юнг е споделил, че индивидуацията не е краят, че има и още. Малкият камък на Съединението, не е същият като Големия камък на Коагулацията.

По-долу имате възможност да се запознаете с основните характеристики на този четвърти етап от алхимичните процеси на духовната трансформация благодарение на превода на Петя Стоянова. Благодаря ти Петя!

solis4Противопоставящите се сили във вас, чиито конфликти ви изтощават и объркват от толкова дълго, най-после се обединяват.

Предстои ви да преживеете радостно увеличаване на жизнената ви сила. Ако предишните три операции (Калцинация, Диссолюция и Сепарация) са били успешни, в съда за трансформацията са останали само най-истинските и същностни елементи от материята. Следващата стъпка в алхимията е Съединението, което е нова комбинация на тези съхранени елементи в една изцяло нова субстанция. Съединението е парадоксалният Съюз на архетипните елементи на Огъня, Водата и Въздуха в създаването на Земята.

Психологически Съединението е засилване на нашата истинска същност, съюза на мъжките и женските страни на личността ни в нова система от вярвания или състояние на съзнанието. Алхимиците споменават този съюз като “Сватбата на Краля и Кралицата” и наричат този резултат от съединението “Детето на философа” или “По-малкият камък”. След като това ново състояние на съзнанието е постигнато, вие сте способни ясно да разграничите какво ви е необходимо, за да постигнете трайно просветление, а синхроничностите започват да идват като знак на потвърждение, че сте на правилния път. На духовен език пречистените вътрешни същности са вашата Душа и Дух. Дошъл е моментът тези архетипни сили да се обединят и да отгледат своето новородено дете, което е пречистената и интегрирана личност. “Неговата кърмачка е Земята”, казва Емералд Таблет за този важен момент. В това време на обновена увереност вие трябва да търсите активности, който засилват покоя на ума ви. Това е отлично време за уединение в природата или медитативни практики.

conj2

Много често рожбата на съединението е създаване на един “Надличностен Аз“, в който пътищата на Духа и Душата (рационалните, агресивни мисли и интуитивните, пасивни чувства) се обединяват в едно по-високо ниво на осъзнаване, което Египтяните наричат “Интелигентността на сърцето”. За да сътворите Надличностния си Аз, вие трябва просто да започнете да практикувате поддържане на вашето присъствие без значение какво се случва, без значение колко смущаващи могат да станат нещата край вас, без значение какви емоции нарастват във вас, без значение колко жестоко или безогледно другите се отнасят към вас. Всеки проблем, всяко лично предизвикателство, всяка досаден или дразнещ човек, за вас е просто още една възможност да развивате присъствие на ума и да създавате Надличностия си Аз.

Опитвайки се да поддържате присъствие във всички ситуации, вие скоро научавате, че не можете да разчитате само на интелекта или логиката. За да бъдете непрекъснато във връзка с реалността, вие трябва да си служите с таланти и източници на знание, които не можете да обясните. Накрая вие се научавате да цените вашите чувства и интуиция също толкова, колкото и своите рационални преценки и така да бъдете в състояние да се справяте творчески с всякакви предизвикателства, които срещате.

Не забравяйте, че тези два противоположни пътища на познание идват заедно, само когато се практикуват заедно. Вие трябва да практикувате редовно личното Съединение във всекидневния си живот, докато Надличностният Аз стане част от вашата личност. Най-важното усилие в живота на алхимика е сътворяването на това цялостно себе си, което може да издържи на яростните атаки на невежеството, безчувствеността и илюзиите, с които човек се сблъсква в света. В действителност вие можете да се почувствате като нещо, което се обединява в един ум, в едно по-обхватно присъствие. Знаците, че Съединението се случва, са увеличаване на увереността, хладнокръвието и спокойствието. Вие започвате да се смеете на глупостта, вместо да й се ядосвате. Чувството за едно стабилно или базисно присъствие във вас израства все по-силно с всеки ден. Това лично присъствие е онова, което алхимиците наричат „По-малкият камък“, който постепенно ще се усъвършенства и ще се появи по-късно като всемогъщо състояние на съзнанието, към което те се отнасят като към „Големия камък”.

Преди Съединението личността може да бъде похотлива и необуздана в търсене на своята “друга половинка”, а, ако я намери, да ревнува със силно чувство за собственост. От друга страна, Цялостната личност е способна да оцени алхимичните сили в работата с личностните отношения и кариерата и има тенденцията да бъде по-внимателна и чувствителна. Такава личност изглежда уравновесена и доста уверена и тази вътрешна хармония е доказателството за интеграцията на елементите вътре в себе си.

Принципът, че човешкото тяло трябва да бъде усъвършенствано толкова добре, колкото и умът и духът, е основният принцип в алхимията. И все пак как се проявяват Кралят и Кралицата в тялото и какво точно е детето на Съединението в термините на психологията? Според Тантричните алхимици фалическата форма на пинеалната жлеза (епифизата) в центъра на мозъка и двуделната (с два дяла) хипофиза играят ролите на Крал и Кралица. Тяхното обединяване, постигнато чрез медитативни практики, произвежда Хапчето на Безсмъртието (или Божествения Нектар или сома – бел.преводач), който се освобождава в горната част на мекото небце и се активира, когато достигне стомаха. Този вътрешен сексуален акт инициира втори пубертет, който усъвършенства и подмладява тялото.“

alchemylab.com – Conjunction – превод Петя Стоянова