Прелюдия към нов сън

От книгата на Дон Мигел Руис „Четирите споразумения“:

Има хиляди споразумения, които сте сключили със себе си, с другите хора, със съня си за живота, с Бог, с об­ществото, с родителите, със съпруга и с децата си. Но най-важни са споразуменията, сключени със самия себе си. В тях заявявате кой сте, какво чувствате, в какво вярвате и как ще се държите.

Резултатът е онова, което наричате своя индивидуалност. В тези споразумения вие казвате: „Ето какво представлявам. Ето в какво вярвам. Мога да правя определени неща, други – не. Това е реалност; онова – фантазия; това е възможно, онова – невъзможно“.

Едно споразумение не е голям проблем, но много наши споразумения ни карат да страдаме, да се проваляме в живота. Ако искате животът ви да е изпълнен с радост и удовлетворение, трябва да намерите смелостта да сложите край на тези почиващи върху страха споразумения и да поискате обратно личната си сила. Почиващите върху страх споразумения изискват израз­ходване на много енергия, докато почиващите върху любовта ни помагат да съхраним енергията си и дори – да я увеличим.

Дон Мигел Руис

Ако това е отговорът, който игрите на синхроничност ви донесоха сега, практиката по откриване на споразуменията, които отнемат силата на вашата индивидуалност е проста: (1) вижте от какво се страхувате; представете си, че това, от което ви е страх, се случва; (2) опитайте се да формулирате вярването, което стои зад този страх – това е вашето споразумение; (3) заместете го с вярване, което, вместо страх, поражда доверие в себе си и в Живота.

Например

(1) „Страх ме е от отхвърлянето на другите“.

(2) „Моята ценност зависи от реакцията и мнението на другите хора и няма да мога да понеса, ако не ме разбират и приемат.

(3) „Ще ми бъде много неприятно, ако значимите за мен хора не ме разбират, приемат и подкрепят, но мога да го понеса. По-важно от тяхното одобрение е да бъда емоционално независим от техните реакции и да съзрявам. Мога да постигам целите си като разчитам на Живота, а не на конкретни, избрани от мен, хора“.

Промяната на „споразуменията“, за които Дон Мигел говори, е истинска когнитивна психотерапия в действие!