Маршал Розенберг, „Общуване без агресия“

Препоръчвам ви тази книга!

Препоръчвам я на приятели, на клиенти, на хора, които обучавам в тренингите за емоционална интелигентност, на всеки, който иска да подобри уменията си за общуване с другите. Вярвам, че ако прочетете тази книга внимателно, така сякаш четете учебник… и започнете да прилагате в живота си нещата, за които се пише там, ще спечелите най-ценното нещо – пълноценното общуване с другите хора. Тя е написана на много достъпен език и с много примери, които представят практическото приложение на модела на Ненасилствената Комуникация (ННК) в най-различни сфери от живота ни.

Ако позволите написаното там да докосне вашето съзнание, ще научите как да изразявате и най-болезнените си чувства по начин, който не наранява!

А изразяването на чувствата е много важно умение, на което все още не ни учат в училище. Високите степени на осъзнатата комуникация с другите, когато не обвиняваме, не етикираме, не обиждаме, а вместо това поемаме отговорност за начина, по който се чувстваме, е огромна рядкост.

Свикнали сме да да се справяме с негативните си чувства или като ги потискаме, или като обвиняваме и критикуваме. И в двата случая обаче страда не само психичното ни благополучие (защото всяка потисната емоция подкопава самоуважението и здравето ни), страдат и взаимоотношенията ни с другите. Така се появяват депресиите, болестите, чувството на отчуждение и самота, разрушените интимни връзки и влошените работни отношения.

Тази безценна книга дава модел, с който да се справим с капаните на потиснатите чувства. Както и ясни напътствия как да използваме думите, за да изразим собствената си истина по обогатяващ живота и отношенията ни с другите хора начин.

Моделът наистина е много прост – състои се от четири основни елемента. Това обаче не означава, че е лесен. Промяната на езиковите навици на общуване изисква много високо ниво на психична зрелост и осъзнатост и там е истинският препъни камък за практическото му приложение. Другата причина е, че в началото на неговото прилагане той изглежда сковано-тромав, неестествен някак. Но това е само в началото. Ако човек успее обаче да го превърне в навик, във втора природа, разбира, че е спечелил нещо безценно.

Ще е научил най-важният от човешките езици – общуването чрез емпатия, езикът на любовта.

Камелия Хаджийска