Никой не се нуждае от твоята помощ

Никой не се нуждае от твоята помощ. 

Знам, знам… това е едно от трудните неща. Но е истина. Това обаче не означава, че никой не иска твоята помощ, или че никой не може да използва твоята помощ. Това просто означава, че мисълта, че един друг Аспект на Божественото е безпомощен без теб, не е точна.

Следователно не прави нищо, защото си мислиш, че някой се нуждае от теб. Това само поражда негодувание. Прави каквото и да е като средство за решаване, изразяване, сътворяване и преживяване на това кой си ти – и който си избрал да бъдеш. Тогава никога няма да се чувстваш жертва, безпомощен или без избор. Да? Виждаш ли колко е просто?

Излез от позицията на жертвата.“

Нийл Доналд Уолш

Вярвам, че става ясен основното послание на тази мисъл  – то е в последното изречение. Затова, ако умът ви протестира от подобна идея, просто си представете, че помагате, но без мисълта, че сте жертви и нямате никакъв друг избор.

Да можем да даваме любовта си на другите, но като израз на осъзнат избор – свободни от мисълта, че сме жертва или че другият ни е длъжен, е изключително важен „урок на любовта“!