Да минеш през ада на своите страсти

Всеки човек, който не е минал през ада на своите страсти, никога не ги е превъзмогнал.

Тогава те обитават „съседната къща“ и, без той да подозира, може да избухне пожар и да се прехвърли към неговия собствен дом. Когато човек се отказва от твърде много неща, а други изоставя или забравя, възниква възможността или опасността изоставеното или отказаното да се върнат с удвоена сила“.

К.Г. Юнг, „Автобиография – сънища, спомени, размисли“, с.272

Ако днес тази мисъл ви намери да преминавате през „ада на своите страсти„, значи всичко е наред. Намирате се на пътеката за тяхното превъзмогване, а и си спестявате проекциите върху „съседната къща“.