„Комплекс на Йона“ и страхът от собственото величие

Според основателят на хуманистичната психология А. Маслоу, вътре в нас има т.нар. страх от собственото ни величие, който той нарича „комплекс на Йона“.

„Страхуваме се от най-висшите си възможности (както и от най-нисшите). Обикновено се плашим да станем онова, което можем да зърнем в най-съвършените си моменти, в най-съвършените условия, при обстоятелства на най-голяма смелост. Наслаждаваме се и дори се вълнуваме от богоподобните възможности, които съзираме в себе си в подобни върховни моменти. И въпреки всичко треперим от слабост, благоговение и страх пред същите тези възможности.“ А. Маслоу

Лесно е да разберем, че имаме страх да погледнем в очи Сянката си и да се срещнем с най-тъмната и отхвърлена част от нас самите, но е трудно да си представим, че можем да имаме страх от собственото си величие. Всъщност, въпросната Сянка, за която толкова много се говори в психотерапията, съдържа не само негативните страни, които не искаме да видим у себе си – тя съдържа също така и позитивните. Това, което я прави Сянка, е, че тези аспекти не се осъзнават. Разпознаваме ги обаче чрез проекциите у другите, и затова,

  • ако се замислите за момент за човека, на който най-много се възхищавате,
  • и назовете кое е това негово най-важно качество, което го прави толкова специален за вас,

може би ще разпознаете, че именно това е нещото, което и вие притежавате и което копнее да бъде изразено?

Ако сред толкова хора, които също заслужават възхищение, вие избирате точно този човек, то е, защото той има нещо, което и вие имате. И, ако си позволите да мечтаете и да следвате мечтите си, ще можете да го проявите в света. Това означава да преживеете собственото си величие.

Според Хауърд Саспортас, страхът да изразим най-висшия си потенциал се дължи на това, че този потенциал идва от по-дълбоките пластове на психиката ни, където вече малкият Аз губи контрол и затова в сърцевината на комплексът на Йона е:

страхът от промяна; страхът от загуба на индивидуалността; страхът от отговорност; страхът от власт; страхът от неадекватност; страхът от загубата на мнение; страхът да не сме на грешен път; страхът да бъдеш смята за чудак.“

„Динамики на подсъзнанието“, т.2, 

Казват, че „Човек е толкова голям, колкото големи са мечтите му“. Не знам на кого принадлежи тази мисъл, но знам, че мечтите са най-голямата форма на желание, която толкова често я убиваме под натиска на здравия разум и гласа на реализма. „Животът е желание“ казва Кабала, „Поискайте и ще ви се даде„, пише в светото писание, и въпреки това неуспешните опити да постигнем мечтите си често ни отказват да направим още един опит в тази.

Вероятно, ако знаете какво стои в основата на страха от следване на мечтите ви, ще избегнете съдбата на Йона?

Камелия Хаджийска