Истинският проблем

Помислете какво е повод за проблем в живота ви: Родителите? Партньорът или липсата на такъв? Децата? Шефът? Работата? Политиците? Глобалното затопляне? Грубостта на хората? Смъртта? Здравето? Вие самите и вашите несъвършенства?…

Вижте колко се може по-добре това. Напишете го, формулирайте го ясно и кратко, така че да усетите, че именно то е, което в момента най-много ви притеснява и тревожи.

След което направете следваща стъпка – вижте как се чувствате по този повод. Наранени? Отхвърлени? Самотни? Неразбрани? Уплашени? Безсилни? Несвободни? Ограничени? Малки и жалки? Гневни?

Ето това е истинският ви проблем. Той е в начина, по който се чувствате и реагирате на случващото се отвън.

Другите хора или житейски обстоятелства са само условията и сцената, за да се прояви това, което е у нас – нашите слаби места, нашите човешки ограничения, нашата тъга и самотност… Те не са проблемът, те са условието да преживеем това, което възприемаме като проблемно у нас.

Например, ако имаме страх от самота, ще имаме проблем с партньорства, които или са твърде неудовлетворителни или са липсващи. Да търсим подходящия партньор е липса на разбиране за това къде е истинският ни проблем и пропускане на възможността да го решим на мястото, където той се намира – вътре в себе си. Ако го потърсим на правилното му място обаче, позволим си да изследваме страха си от самота, да го погледнем в очите, да преживеем това, от което бягаме и се плашим, това вече е друго. То води до решения… Обикновено животът ни възнаграждава за положените усилия и накрая наистина ни дава това, за което сме се борили, но често пъти, едва когато вече сме се отказали от него, и, в усилията си да го случим, сме извървели дълъг път към по-зрели и автентични форми на живот.

Има и още нещо и то е свързано с неуловимите трикове на ума, който може да ни заблуди по отношение на решаването на проблема вътре в себе си.

То е в нагласата да правим промените вътре в себе си със скритата цел все пак най-накрая да постигнем „външната цел“, което е фино средство за отклоняване на фокуса ни от вътре навън.

Ако продължа с примера за самотата, това което имам пред вид, е да преживеем тотално вътрешната си самота – без всякаква надежда, че след като се променим, Вселената ще ни възнагради и ние все пак ще срещнем подходящия партньор за нас. Или, ето и друг пример от практиката ми с жена, която идва на консултация при мен заради проблеми в партньорството. Поради крайно неудовлетворителния за нея брак, моята клиентка беше стигнала до точката на отчаянието и беше дошла при мен като последен опит да спаси връзката си и да вземе осъзнато решение дали да се развежда или не. След като изследвахме начините, по които тя се е опитвала да реши проблемите в семейството, аз й зададох въпроса дали се е опитала да промени нещо и у себе си. Отговорът й беше, „Да, аз се промених, но това пак не проработи.“ Става ясно, че ако промените в себе си са с цел да получим това, което искаме, те не са нищо друго освен маскирани форми на манипулация.

Поп-духовните писания твърдят, че има пряка връзка между духовното благополучие и материалния просперитет. Че промяната в духовната ни нагласа води и до успехи в материалния свят и това е начинът да се случва магията в живота ни. Но това не е задължително и не е винаги. Познавам хора, които са успешни във външния свят, постигат своите цели там, имат нещата, които искат да имат, но техният душевен живот е много далеч от осъзнаването и въплътените ценности на зрялата духовност. Както и хора, чийто вътрешен живот е изключително пълноценен и богат, но липсват успехите на материалния свят. Не казвам, че тези двете – успехите във външния свят и богатия вътрешен живот често не съвпадат и не си влияят взаимно. Това, което казвам, че не е задължително те да съвпадат винаги. И го казвам сега, за да посоча още веднъж, че ако става дума за проблем, за хората с духовна ориентация, то той винаги е вътре – като израз на това, че е дошъл ред на дадена душевна едностранчивост или неразвита част да бъде компенсирана или доразвита.

В моя опит,

истинският проблем на повечето хора е, че не виждат къде е истинският им проблем.

Ако сте съгласни с мен, може би ще ви е интересно да изследвате кой е вашият истински проблем, като махнете всички външни фактори, които го провокират, и остане само това, което е вътре във вас?

Камелия