публикувано 18.03.2011 от Камелия Хаджийска в По Пътя на Духа
 
 

Сезоните в нашето пътуване към себе си

Ето още малко информация за това как да разберете в кой от сезоните на своето Митично пътешествие се намирате. Според  Дейвид Гордън, автор на книгата  „Съзнателно сънуване“ вие можете да използвате следните „маркери за фазите на пътешествието  в ежедневието и в съня“:

  •  
    • Ще разберете, че се намирате в етапа на Призоваването, ако вашата енергия избледнява и намалява. Това е етапът на есента, през който ние имаме ограничено осъзнаване за това, което трябва да се промени и съпротивата ни към промяната е толкова силна, че не се огъва дори и след като ни се е случило поредното предизвикателство в живота, сочещо, че нещо трябва да се промени. В емоционално отношение животът ни изглежда празен, безпредметен и лишен от смисъл. Типичните сънища за този етап са кошмари, които фокусират вниманието ни към промените, които трябва да предприемем по отношение на нашите възгледи и ценности. Ако има пророчески сънища, то те ни дават възможност да видим как би изглеждал живота ни, ако се отворим към промените.
    • Следващият етап е етапа на Пътуването и той отговаря на сезона на зимата. През този етап основната енергия е блокаж, застой, изчерпавне и задушаване, а начинът, по който се чувстваме, е объркване и отчаяние, но със смесеци и на надежда, защото вече сме малко по-отворени към промяната, и макар и неохотно, сме по-готови да я предприемем. За някои това може да е и „мрачната нощ на душата“, но както е известно – най-тъмно е утрото преди зазоряване, затова дори и такава, в нея вече има надежда за близък край на мъките. Типичните сънища от тази фаза показват продължаващата съпротива към промяната и недостатъчната ни решимост, но също така и поощряват желанието ни да се предадем като ни изправят очи в очи с драмите в живота ни и ни показват, че трябва хем да приемем безпомощността си, хем да разберем, че всичко зависи от нас.
    • Разбираме, че навлизаме в етапа на Пролетта или на Просветлението, когато в живота ни започне да идва повече светлина и усещаме енергията на изцелението и вътрешния цъфтеж. Възгледите ни към промяната са се променили и вече сме изцяло отворени към нея, приветстваме я и сме разбрали, че страданието през което сме преминали, си е струвало. Емоционалните маркери за този период са прозрение, усещане за освобождение и прилив на нови сили. Сънищата от този период ни предоставят вдъхновение за промени чрез образите на Наставници и съюзници, носят ни усещането за радост, разширено съзнание, състрадание, прошка и живот в настоящето.
    • Лятото идва в живота ни, когато навлезем в етапа на Завръщането и нашата енергия стане целенасочена, концентрирана, фокусирана. Възгледите по отношение на промяната се характеризират с пълна убеденост в новите ценности и тяхното отстояване в ежедневния ни живот, както и способност да се подпомогнат процесите на промяна и у другите. Емоционално ние се усещаме силни, решителни и абсолютно уверени в собствените сили. Сънищата ни ни показват като наставници и лечители на самите нас и ни напомнят, че можем да споделим наученото и с другите.

Пожелавам ви едно интересно Пътешествие към себе си! И не забравяйте – всеки сезон има своята ценност! Не можем да отидем направо към лятото!

Камелия