Време е за сеитба

Това е една приказка, разказана и коментирана от Ошо. Тя се отнася до любовта и за най-важното нещо за нея – смелостта да се отворим към другите и споделим щедро вътрешното си същество. (Оригиналното заглавие на приказката е The king’s challenge to his three sons, „Предизвикателството на краля към тримата му синове“).

„Един велик крал имал трима сина и искал да избере кой от тях ще бъде неговия наследник. Това било много трудно, защото всички те били много интелигентни, много смели. Кой да избере? Така той решил да пита един голям мъдрец за съвет и този мъдрец му дал една идея…

Кралят си отишъл в къщи и повикал тримата си синове. Дал на всеки от тях по една торба със семена и им казал, че тръгва на дълго пътуване. „Това може да отнеме няколко години – една, две, три, може би повече. И това ще бъде нещо като тест за вас. Тези семена ще трябва да ми ги върнете, когато аз се върна. Този, който ги е предпазил по най-добрия начин, ще стане моят наследник.“ И той тръгнал на своето дълго пътуване.

Първият син заключил семената в железен сейф – защото, когато баща им се завърне, той ще трябва да му ги върне така, както той му ги е дал. Вторият син си помислил: „Ако ги заключа така, както моя брат направи, тези семена ще умрат. А мъртво семе не е никакво семе. И моят баща ще оспори, че ми е дал живи семена, които са можели да покълнат, а тези, които му давам са мъртви, не могат да растат. Така че той отишъл на пазара и ги продал, но запазил парите. Той си казал, че когато баща му се завърне, той ще отиде отново до пазара и ще закупи нови семена, които ще даде на баща си.

Но третият бил най-добрият. Той отишъл в градината и разхвърлял семената наоколо.

След три години, когато бащата се завърнал, първият син отворил сейфа. Всички семена били мъртви, вонящи. Тогава бащата казал: „Какво?! Това са  семената, които ти дадох? Моите имаха възможност да разцъфнат и да пръскат аромат навсякъде, а тези пръскат само смрад! Това не са моите семена!“

След това отишъл при втория син. Той изтичал до пазара, купил семена и се завърнал обратно като казал: „Това са семената“. Бащата казал: „Ти си по-добър от първия, но все още не толкова способен, колкото бих искал“.

Тогава отишъл при третия син. С голяма надежда, но и с голяма тревога: „Какво ли е направил той?“ А третият му син го завел в градина, където милиони цветя били разцъфнали, милиони цветя имало навсякъде и казал: „Това са семената, които ти ми даде. Скоро ще събера семената от тях и ще ти ги дам обратно. Точно сега те се подготвят да бъдат събрани.“

Бащата казал: „Ти си моят наследник. Това е начинът, по който човек трябва да се отнася към семената.“

А ето и коментарът на Ошо:

„Семето никога не е в опасност, запомни това. Каква може да бъде заплахата за едно семе? То е предпазено изцяло. Но растението е винаги в опасност, растението е много меко. Семето е като камък, твърдо, скрито зад твърда коричка. Но растението трябва да премине през хиляда и една опасности. И не всички растения ще достигнат до тази височина, когато ще могат да разцъфтят, да се превърнат н хиляда и едно цветя… Много малко хора достигат до втория етап, и съвсем малко от тези, които достигат до втория етап, достигат до третия, етапа на цветето. … Не оставай семе. Събери кураж – куража да оставиш егото, куража да оставиш сигурността, куража да пуснеш безопасността, куража да бъдеш уязвим.“ Ошо

Ако тази приказка разказана и коментирана от Ошо е отговорът, който „Уроците на любовта“ донесоха при вас сега, значи е време за сеитба за вас.

Давайте любовта си щедро и без очакване да получите веднага обратно това, което сте дали. Не бързайте да видите резултатите от вашите действия, не търсете гаранции, че ще получите обратно това, което давате в момента. Смелостта на сеяча, която в момента се изисква от вас, е във вярата, че  семената изискват време, за да покълнат, и още време, за да разцъфтят. Някой ден градината ви ще бъде пълна с цветя, но само ако сега се осмелите да бъдете самите вие цветето, което сте родени да станете. Да бъдете себе си и да споделяте открито себе си с другите е вашият начин да сеете семената на любовта в живота си. Няма начин да не поникнат някой ден. Хиляда и едно цветя!