Йехуда Бърг: Целта на живота е духовното преобразяване от реактивност към активност

От книгата на Йехуда Бърг „Силата на Кабала“:

„Когато се вгледаме в света на 99%, откриваме четири ключови свойства на Светлината, които сме наследили и които трябва да изявим в нашия свят, за да премахнем Срамния хляб.

Това са:

 • Да бъдеш причината
 • Да бъдеш Създател
 • Да контролираш
 • Да споделяш

В нашия физически свят тези четири свойства се сливат в едно… АКТИВНОСТ!

А всички характеристики на Съсъда, т.е. на човечеството, могат да се изразят с една-единствена дума:

РЕАКТИВНОСТ!

Реактивност означава:

 • Да бъдеш следствието
 • Да бъдеш Създаденото
 • Да бъдеш контролиран
 • Да получаваш

Деветдесет  и девет процента от поведението ни е реактивно. Но такъв е първоначалният замисъл. Не забравяйте, че нашата същност е желанието да получаваме удовлетворение.

Най-просто казано, задачата на съсъда е да се преобрази от реактивна в активна сила, което означава, че…

 • Това е крайната цел на живота
 • Причината съществуването ни
 • Смисълът на живота ни
 • Пътят към дома
 • Пътят към безкрайно осъществяване
 • Тайната на премахването на Срамния хляб и изявяването на нашата божествена ДНК
 • Истинското определение на понятието духовно преобразяване.

Ето че разкрихме Четвъртия принцип на Кабала:

Целта на живота е духовното преобразяване от реактивност към активност.

… Когато реагираме в живота си, независимо дали с гняв или с удоволствие, енергията, която усещаме, е опасна пряка връзка със света на деветдесет и деветте процента. Това е светлината, която Съсъдът получил най-напред в Безкрайния свят. Тази светлина предизвиква у нас взрив от енергия. Порой от удоволствие. Усещане за удовлетворение. Същевременно обаче, тъкмо този първоначален блясък на Светлината породил Срамния хляб! Съсъдът отхвърлил тази Светлина, защото била получена по реактивен начин.

Когато поведението ни е реактивно, ние отричаме своята вродена божествена същност. Душата ни възпроизвежда първичната съпротива и спира потока на Светлината. Задейства се духовен вариант на Големия Взрив… Душата е принудена да възпроизведе акта на Съпротива и да спре достъпа на Светлината, за да се предпази от Срамния хляб. Крайният резултат е Тъмнина.“

Йехуда Бърг, „Силата на Кабала“