Съставните части на любовта

От книгата на Морган Скот Пек, „Изкуството да бъдеш Бог“

„Всеки път, когато предприемаме някаква стъпка за разширяване на собствените си граници, ние го правим, преодолявайки инерцията на мързела или противопоставяйки се на страха. Едното наричаме работа, а другото смелост.

В такъв случай любовта е или работа, или смелост, насочена към задоволяване на потребността, наша или чужда от духовно израстване.

Формата, която любовната работа по принцип приема, е вниманието. А много важен начин, по който упражняваме вниманието си, е слушането и отделянето на време, за да бъдем наистина заедно с другия.

Другата съставка – смелостта, се състои в поемането на риск:

  • Рискът да загубиш. Един пълноценен живот е наситен с болка. … С колкото повече любов живеем, толкова повече рискове поемаме.
  • Най-големият риск е да пораснем. Истинската сигурност в живота идва, когато преминем през неизвестното в него. Висшите форми на любов са подчинени на свободния избор, а не раболепното съгласие.
  • Рискът да се ангажираш – ангажирането е основата на една истинска любовна връзка – дълбоката ангажираност не гарантира успеха на връзката, но й помага повече от всеки друг фактор в нейното осигуряване.
  • Рискът да се противопоставиш – това е да упражняваш власт чрез смирение. Това е конфронтация, основана не на инстинктивната сигурност, че си прав, а на вярата, че си достигнал правилното гледище чрез съзнателно самоизучаване и подлагане на съмнение. Първият път е на арогантността. Вторият – на смирението.“

Морган Скот Пек

Ако това е отговорът, който получихте от „Уроците на любовта„, можете сами да потърсите в текста по-горе коя от съставките на любовта в момента да подложите на проверка.

Дали това е липсата на внимание и отделяне на време за общуване – тази част от любовта, която е свързана с усилието да слушаме внимателно и непредубедено другия? Или, това е смелостта в различните й форми и поемане на риск?

Какъвто и отговор да получите от проверката, едно е сигурно – ако сте били достатъчно искрени и сте отделили време, за да се замислите по въпросите по-горе, вече сте в енергията на любовта. Защото отделянето на внимание, усилието да разбереш нещата за себе си в по-голяма дълбочина и да се разшириш от това, си е чиста любов, ако се съди по дефиницията на Морган Скот Пек!