Психологически характеристики на Служителите на Светлината

По-долу е цитат от книгата на Памела Крибе „Ченълингите на Йешуа„. Той представя психологическите характеристики на една група хора, които тя нарича „служители на светлината„.

„- От самото начало на своя живот те се чувстват различни. Много често се усещат изолирани от другите, самотни и неразбрани. Нерядко стават индивидуалисти, които се стремят да намерят своя уникален жизнен път.

– Не се чувстват комфортно в рамките на традиционните професии и организационните структури. По своята природа те не са авторитарни. Това означава, че оказват естествена съпротива на решения и ценности, основани единствено на властта и йерархията. Тази характерната съпротива на авторитарното се проявява, даже когато те изглеждат срамежливи и свенливи. Това е свързано със същността на тяхната мисия на Земята.

– Служителите на Светлината желаят да помагат на хората като лечители или учители. Те могат да бъдат психолози, терапевти, медицински сестри, преподаватели и т.н. Даже ако тяхната професия не е свързана пряко с оказване на помощ на хората, намерението им да дадат своя принос за най-висшето благо на човечеството е ясно изразено.

– Тяхното виждане за живота е оцветено с духовното усещане, че всичко е взаимосвързано. Съзнателно или несъзнателно, те носят в себе си спомени за неземните сфери от светлина и понякога страдат за своя дом и се чувстват като чужденци на Земята.

– Те дълбоко почитат и уважават живота и това често се проявява като любов към животните и растенията и грижа за околната среда. Разрушаването на части от растителното и животинско царство от човешката дейност предизвиква у тях голяма мъка и усещане за загуба.

– Служителите на Светлината са добросърдечни, чувствителни и съпричастни. Те могат да имат проблеми с това да се справят с агресивното поведение на другите и обикновено им е трудно да отстояват себе си. Те могат да бъдат мечтатели, наивници или големи идеалисти, както и недостатъчно заземени, т.е. витаещи в облаците. Поради това, че лесно прихващат негативните чувства и настроения на другите, за тях е важно редовно да прекарват известно време в усамотение. Това им позволява да различат своите собствени чувства от тези на околните. Те имат нужда от уединение, за да установят контакт със себе си и с Майката Земя.

– В много животите си на Земята са се занимавали с религия и/или духовност. В миналото повечето от тях са били монаси и монахини в някогашните религиозни ордени, отшелници, шамани, вещици, свещенослужители, жрици и т.н. Те са създавали мост между видимото и невидимото, между ежедневния, земен живот и тайнствените сфери на живота след смъртта, селенията на Бога, на добрите и зли духове. В изпълнението на тази своя роля, те често са били отхвърляни и преследвани. Много от вас са били приковавани на позорния стълб заради вашите таланти. Травмите от тези преследвания са оставили дълбоки следи в паметта на душата ви. Сега това може да се проявява като страх да бъдете напълно заземени, т.е. страх напълно да присъствате в настоящия момент, поради спомена от жестоките преследвания, заради онова, което сте били.“

„Ченълингите на Йешуа“, Памела Крибе

Както се вижда от тези психологически характеристики, този тип хора не се чувстват много леко и комфортно. Те страдат от своето различие, по-голяма чувствителност към неправдата и болката в света и от вътрешната си нараненост, с която са дошли на този свят. Същевременно точно това са хората, които носят позитивните промени във времето, в което живеем, и затова е много важно да не се отдръпват от светлината, която носят в себе си!