Кога хората започват да обичат истински

От книгата на Морган Скот Пек „Изкуството да бъдеш бог“:

Тайнството на любовта поражда безброй неверни истории… Когато обаче изоставим лъже-теориите, ние се отваряме да я преживеем в цялото й богатство. От всички погрешни теории за любовта най-широко разпространено е убеждението, че влюбването е любов. Въпросът е, че единствената причина за влюбването е осъзнатото или неосъзнато сексуално желание. И, че екстазът на чувството, характеризиращ влюбването, неизменно преминава – т.е. влюбването не е трайно. Именно когато влюбването свърши, се отваря възможност хората да се заобичат истински – или да се разделят…

Влюбването не е разширяване на его-границите, то е само частичната им временна загуба. Актът на разширяване изисква усилия, докато влюбването не изисква. След като чаровният момент на влюбване е преминал, границите се връщат на предишните си места, индивидът вече е загубил илюзиите си, но не е обогатил опита си. Когато границите се разширят обаче, те остават разширени завинаги. Истинската любов е преживяване на постоянно разширяване, докато влюбването не е…

Митът за романтичната любов е една ужасна лъжа. Милиони хора губят огромна енергия в отчаяния си и безполезен опит да оприличат реалността на живота си на нереалността на мита. Сексуалната активност и любовта, въпреки че се появяват едновременно, често нямат връзка помежду си, тъй като това са различни феномени. Любенето не е любов. Но влюбването и половия акт, ако продължат с развитието на истинската любов ни дават възможност да предвкусим крайния мистичен екстаз, който можем да постигнем чрез истинската любов. Ако влюбването не е любов, то поне е част от великия и таен план на любовта.“  Морган Скот Пек

Ако това е отговорът, който „Уроците на любовта“ ви донесоха сега, проверете какви са вашите вярвания за това какво е любовта и дали в тях любов и влюбване означават едно и също нещо. Ако е така, може би ще е добре да го подложите на проверка и да видите дали нетрайността на сексуалното желание, което отключва страстта в началото на връзката, не се отразява и на нагласите ви, че любовта е нещо също толкова нетрайно. Защото, според законите на невидимата реалност,  наречена от някои бог, любовта всъщност не просто е най-трайното нещо в тоя живот – тя е вечното.