Преждевременната прошка

„…преждевременното помиряване и прошка пречи на конструктивния диалог, когато покрива или отлага конфликт и остава последиците от него на останалите членове на семейството.

Това е особено деструктивно, когато този, спрямо когото е било съгрешено, се опитва да освободи съгрешилия от неговата или нейната вина, сякаш жертвите имат тази сила. Когато е необходимо помирение, човекът, срещу когото е съгрешено, не само има право да изисква изкупление, но и задължението да го изисква. И, обратно, човекът, който е съгрешил, не само има задължението да носи последствията от своите действия, но също така и правото да го направи.“        Берт Хелингер

Това е поредният цитат от книгата на Берт Хелингер „Скритата симетрия на любовта“, в която той споделя своя опит за това, което помага на семейните системи и човешките взаимоотношения да процъфтяват. И, както обикновено за този феноменологичен метод, който се основа най-вече върху неговите наблюдения от  живота, той е подкрепен с пример.

Примерът в дадения случай е с мъж и жена, които се влюбват един в друг, но тъй като вече са семейни, се развеждат с предишните си партньори, за да се оженят повторно. Жената няма дете от своя първи брак, но мъжът има. И, след като той е напуснал жена си и детето си, за да се ожени за втората си жена, първата му жена и детето му започват да се отнасят към него с много гняв и негодувание. Той и втората му съпруга мечтаят да има помирение и отношенията между него, първата му съпруга и детето му от техния брак да се оправят, но това не се случва. Когато споделят за това с приятел, той просто ги помолва да си представят, ако тяхното желание се изпълни и неговата първа съпруга му прости. В този момент те осъзнават, че това, което искат от нея, е твърде много и ограбва нейното достойнство и нужди. Или, както пише Хелингер, след това прозрение те решават „да признаят на неговата първа жена и детето му, че са изисквали твърде голяма жертва за своето собствено щастие и затова те ще посрещнат всички изисквания на двамата наранени. Тогава те успели да застанат по-спокойно зад своето решение.“ След което той добавя:

„Ние служим на любовта добре, когато изискванията на жертвата за компенсация са подходящи“.

Тъй като темата за прошката е една от темите, които всички ние като хора се сблъскваме по един или друг начин, реших, че тази по-различна гледна точка, която идва от създателя на метода на семейните констелации – Берт Хелингер, може да се окаже полезна. Подобно на споделеното в публикацията за Балансът между даване и вземане, то е малко по-различно от това, което обикновено сме свикнали да мислим в това отношение  – и, като такова, дава възможности за решение.

Камелия Хаджийска