„Несъвършенството“ на съвършенството

Имаме нужда да бъдем приемани и обичани от другите, но не можем да приемем и обичаме себе си.

Колкото по-голяма е любовта ни към самите нас, толкова по-малко ще се самоизмъчваме. Самоизмъчването идва от самоотхвърлянето, а самоотхвърлянето – от представата ни за съвършенството и непостижимостта на този идеал. Представата ни за съвършенство е причина и да се самоотхвърляме и да не приемаме и себе си, и другите, такива, каквито са.“

Дон Мигел Риус, „Четирите споразумения“