Свободен е само онзи, който сам се освободи

„Свободен е само онзи, който сам се освободи!… Помогнеш ли си сам (обаче), ще ти помогне и твоят Бог – твоят Бог, който иска да се „роди“ един ден в самия тебе!“

Бо Ин Ра, „Книга на Живия Бог“