Какво е хармонията?

„Ние трябва да разберем, че еволюцията се осъществява посредством конфликт. Критиката, спорът, различията в мненията и идеите са катализатори. Същността на хармонията не означава блажения идеал, който си въобразяваме, че съществува в „съвършената връзка“. Блаженството не е растеж. То идва на моменти, като резултат от борбата. Хармонията може да съществува с противоречието, необходимо за разкритието, тъй като хората може да не са съгласни едни с други, но въпреки това техните различни идеи да не съдържат омраза. Хората може да се критикуват едни други и въпреки това да чувстват цялостния хармоничен поток на по-високи нива, което отхвърля временните корекции… Конфликтът често е източник на просветление, въпреки че прекалено много конфликти ще нарушат хармонията“.

Мартин Шулман, „Кармична астрология“, том 3

От моя опит в изследване на човешките взаимоотношения разбрах, че често съществува объркване по отношение на това какво представляват хармоничните взаимоотношения. Повечето хора смятат, че хармоничните взаимоотношения са лишени от конфликти и хората живеят в разбирателство и съгласие. А истината често пъти е точно обратната. Виждала съм „хармонични връзки„, които са се разпаднали, защото им е липсвала искрата и страстта. И обратното – познавам бракове, в които съпрузите продължават да се борят за своята истина, но във връзката се усеща повече любов.

Както обикновено, когато става дума за психичното, и тук имаме работа с парадокс – как да сме хармонични, като сме толкова различни?  И, както обикновено, парадоксът се решава, когато намерим третото решение – една различна гледна точка, в която двете страни съществуват без да си противоречат. Намирането на това решение е истинското предизвикателство пред хармоничните взаимоотношения, защото то може да бъде намерено само на едно по-високо ниво на осъзнаване. Мартин Шулман го е казал това много добре, а аз сега реших да го цитирам, за да поощря тези от вас, които се страхуват да изразяват автентичното си от страх да не нарушат хармонията с другите.

Едно от посланията в обученията за управление на конфликти, е, че „конфликтът не е лошо нещо, лош може да бъде само начинът, по който той се управлява.“ С пожелание за хармонични конфликти в живота ви!