Какво е хармонията?

„Ние трябва да разберем, че еволюцията се осъществява посредством конфликт. Критиката, спорът, различията в мненията и идеите са катализатори.

Същността на хармонията не означава блажения идеал, който си въобразяваме, че съществува в „съвършената връзка“. Блаженството не е растеж.

То идва на моменти, като резултат от борбата. Хармонията може да съществува с противоречието, необходимо за разкритието, тъй като хората може да не са съгласни едни с други, но въпреки това техните различни идеи да не съдържат омраза. Хората може да се критикуват едни други и въпреки това да чувстват цялостния хармоничен поток на по-високи нива, което отхвърля временните корекции… Конфликтът често е източник на просветление, въпреки че прекалено много конфликти ще нарушат хармонията“.

Мартин Шулман, „Кармична астрология“, том 3

От моя опит в изследване на човешките взаимоотношения разбрах, че често съществува объркване по отношение на това какво представляват хармоничните взаимоотношения. Повечето хора смятат, че хармоничните взаимоотношения са взаимоотношенията, лишени от конфликти, където хората живеят в разбирателство и съгласие. Всъщност истината често пъти е точно обратната. Наблюденията ми са такива, че в много от изглеждащите на пръв поглед „хармонични връзки“ липсва искрата и страстта, те са приятни, но не развиват нито единия от двамата в любовната двойка. И обратното – знам връзки, в които съпрузите не са се отказали да се борят за своята истина, но във връзката се усеща повече любов, вижда се, че двамата междувременно се променят и стават различни.

Както обикновено, когато става дума за психичното, тук имаме работа с парадокс – как да сме хармонични, като сме толкова различни?!  И, както обикновено, парадоксът се решава, когато намерим третото решение – една различна гледна точка, в която и двете страни съществуват без да си противоречат. Намирането на третото решение е всъщност истинското предизвикателство за хармоничните взаимоотношения, защото то може да бъде намерено само на едно по-високо ниво на осъзнаване. Мартин Шулман го е казал това много добре. А аз сега го цитирам, за да поощря тези от вас, които се страхуват да изразяват автентичното си аз, защото не искат да нарушат хармонията с другите, да не се спират от подобно изразяване. Както се казва в обученията за управление на конфликти, „конфликтът не е лошо нещо, лош може да бъде само начинът, по който той се управлява.“

С пожелание за хармонични конфликти в живота ви!