Изкуството да обичаш

от книгата на Ерих Фром „Изкуството да обичаш“

„Обичта е чувство, което човек трудно може да си позволи независимо от степента на своята зрелост.

Нашето намерение е да убедим читателя, че всичките му опити да обича са обречени на неуспех, ако той не се стреми най-активно да развива качествата на цялостната си личност с оглед да я ориентира към творчество; че не може да се радва на щастие в индивидуалната любов, без да обича съседа си, без действителна скромност, смелост, вяра и дисциплина.

Повечето хора гледат на любовта предимно от позицията да бъдеш обичан, а не да обичаш, да владееш умението да обичаш. Пред тях стои проблемът как да бъдат обичани, как да станат привлекателни. Второ мнение против необходимостта от овладяване изкуството на любовта е, че тя зависи преди всичко от обект, а не от качества на личността. Хората мислят, че да обичаш е проста работа, но трудното е да намериш обект, когото да обичаш — или да те обича. 

Трета грешка, мотивираща твърдението, че няма какво да се учи за любовта, се крие в объркването между първоначалното „влюбване“ и дълготрайното състояние да обичаш, или ако бихме могли да го наречем „постоянство“ в любовта. Схващането, че няма нищо по-лесно от това да обичаш, продължава да господства въпреки многобройните доказателства за обратното. 

Първата стъпка в тази посока е да осъзнаем, че любовта, също като живота, е изкуство. Искаме ли да разберем как да обичаме, трябва да постъпим по същия начин, както при изучаването на всяко друго умение, да кажем музика, живопис, дърводелство или майсторството на медика и инженера.

Какви са основните моменти в изучаването на едно умение?  Този процес би могъл да се раздели на два етапа: първият — овладяване на теорията, вторият — на прак­тиката.“ Ерих Фром

Ако това е отговорът на игрите на синхроничност за вас, вероятно е време да започнете да изучавате изкуството на любовта. Добре е да започнете с изучаването на теорията, защото усърдното практикуване основано на погрешни вярвания за това какво е любовта, няма как да доведе до желаните резултати.