Да задвижиш енергията на промяната

Обичайният начин за постигане на нашите желания е като решим какво искаме, а след това мобилизираме волята си, за да го постигнем. Има обаче и друг път – Памела Крибе го нарича „пътят на сърцето“ и най-важното за него е енергията на приемането, безусловната любов и вътрешният покой. Когато вървим по този път, ние сме свободни от притискането от твърдите представи как трябва да изглежда крайният резултат, както и кога да го постигнем.

Този път е израз на „най-мощната форма на творчество“ и ни помага да постигаме целите си с по-малко усилия и с повече доверие в живота:

„Когато използвате центрираната в егото сила на волята, може да усетите нещо като опъване в чакрата на слънчевия сплит. Това използване на волята е енергийно явление, което можете да опознаете съвсем съзнателно, стига да го поискате. Когато усетите това придръпване, съпроводено със силно желание всичко да става според вашето разбиране за нещата, вие се опитвате да изкривите реалността според вашите желания. Опитвате се да вградите в реалността своите убеждения.

Когато действате от сърцето, вие се движите в потока на реалността такъв, какъвто е. Не се опитвате да насилвате или принуждавате.

Ако работите усилено за постигането на дадена цел и не веднъж се проваляте, моля попитайте самите себе си от коя чакра, от кой енергиен център, правите всичко това. Също така можете да се настроите към сърцето и да попитате защо това не се получава или защо трябва влагате в него толкова много енергия.

Често се опитвате да реализирате цели без да навлизате навътре и да сверите със сърдечната чакра дали те наистина ви служат по вашия вътрешен път към мъдростта и творчеството. Също така, дори ако целите действително представляват вашите най-дълбоки сърдечни желания, у вас могат да възникнат нереалистични очаквания относно времето за осъществяване на събитието. Може да се окаже, че не пребивавате на времевата линия на сърцето, а на тази на личните желания.

Всичко си има естествен ритъм. И той не винаги съвпада с желаната от вас скорост. Реализацията на целите ви изисква задвижване на енергиите. Често това задвижване отнема повече време, отколкото би ви се искало или бихте очаквали. Всъщност енергийното задвижване не е нищо по-различно от вашата трансформация.

Когато достигнете целите си, вече няма да бъдете същите. Вие ще станете разширена версия на вашия сегашен аз, изпълнен с повече мъдрост, повече любов и повече вътрешна сила. Времето, необходимо за осъществяване на целите, е времето, необходимо за изменение на вашето съзнание така, че желаната реалност да може да навлезе в сегашна ви реалност. Ето защо, ако искате да ускорите нещо, концентрирайте се в себе си, а не в реалността.

Често, за да се отворите към приемането, ще ви се наложи да позволите на целта да си отиде. Звучи парадоксално. Но преди да пристъпите в новата реалност, ще ви се наложи напълно да приемете старата. Ако не приемете сегашната реалност и сте силно привързани към целите, вие не можете да се придвижите напред.“

Памела Крибе, „Ченълингите на Йешуа“

И така, истинската цел не е получаването на това, към което сме се устремили, а развитието на нас самите, докато крачим по пътя си към него. Ако вашата цел изглежда непостижимо далече, нека този текст от Памела Крибе днес ви напомни да продължите по пътя си спокойни и свободни от представите кога и как нещата трябва да се случат.

Камелия Хаджийска