публикувано 26.09.2012 от Камелия Хаджийска в Self help
 
 

Как да станем мъдри?

Веднъж търсещите истината се качили на една висока планина при един мъдрец и го попитали:
– Как да станем мъдри?
Мъдрецът се намирал в медитация. След известно време излязъл от медитацията и казал:
– За да станете мъдри, трябва да направите правилния избор.
– А как да разберем кой избор е правилен?
– Изхождайки от опита…
– А как да придобием опит?
– Правейки неправилни избори…
притча в превод от руския сайт

Коментар: Ако сте объркани, ако не знаете дали сте на правилния или на неправилния път …със сигурност сте на пътя на мъдростта. Той винаги започва с объркване. Да приемем тази част от Пътя си, означава да потвърдим Духа. След това ще дойде и яснотата…