За обичта и свободата

„Да обичаш означава да оставиш онези, които обичаш, да бъдат изцяло себе си, а не да ги моделираш по свой образ и подобие. В противен случай обичта ни е насочена единствено към отражението на самите себе си, което виждаме в тях.“

Томас Мъртън

Ако това е вашият урок от уроците на любовта, вероятно днес е добър повод за се вгледате в себе си и в начина, по който обичате.

Всички ние сме склонни да вярваме, че начинът, по който обичаме другите, е правилен и, ако има проблеми в отношенията ни с тях, то е, защото те не чуват това, което им казваме, че не се променят в посоката, която виждаме, че е най-добрата за тях. Дори и да е така и да има неоспорими доказателства за нашата собствена правота, другият най-малкото има правото на своите грешки. Също така той има правото да се променя тогава и както сам избере. Във висшата си форма любовта е свобода и тази мисъл днес идва при вас, за да ви напомни тази истина.