Граници

„Само когато имаш добро чувство за своите собствени граници, ти може да се свържеш дълбоко с някой друг. Неясните граници водят до загуба на себе си вместо до любов. За да изпиташ истинска любов, ти трябва да си способен да използваш своята мъжка енергия също толкова ефективно, колкото и своята женска част.“

Памела Крибе, „Живот от сърцето“, с. 201

Това е един от най-важните уроци от уроците на любовта. Нашите трудности във взаимоотношенията с другите често идват не защото не сме достатъчно свързани с другия, а защото сме прекалено близо и не знаем къде свършваме ние и къде започва той. Т.е. мислим си, че знаем, и само твърде личното приемане на неговото поведение и поемането на отговорности, които не са наши, ни подсещат, че въпросът със здравословните граници не е така, както ние си мислим.

Ако този урок идва сега по принципа на синхроничността, проверете как стои въпросът с вашите граници. Ще разберете, че сте го овладели, ако се чувствате свободни в отношенията си с другите хора. Защото странната аритметика на Духа и тук отново е парадоксална – именно в осъзнаването на границите между нас и другите, ние ставаме по-способни на пълноценни връзки с другите – свободни от страх, зависимост и лъжа.

Камелия