Всичко се свежда до мотивацията

„Ако си мислиш, че няма какво да загубиш, печелиш. И ако мислиш, че трябва спечелиш нещо, ти губиш.

Всичко се свежда до мотивацията. Защо правиш това, което правиш сега? За да избегнеш загуба? Или да постигнеш печалба? Погрешна причина и в двата случая. Животът не се отнася до печалбата или загубата. Животът се отнася до това да бъдеш или да не бъдеш. И недей да правиш неща, за да избегнеш лична загуба. Прави нещата, за да постигнеш лична автентичност. Тогава животът ще придобие смисъл без значение какво се случва край теб.“

Нийл Доналд Уолш

Много често причините за неуспех и вътрешна неудовлетвореност са не в това, че правим неправилните неща, а в това, че правим правилните неща, но поради погрешните причини. Това поражда доста недоразумения, защото не можем да разберем как така правим толкова хубави неща, а срещаме съпротивата на живота и на другите хора, за да постигнем това, което искаме. Това, което на мен ми помага в подобни случаи, е да изследвам мотивацията. Ако тя не е свързана с това да „постигнеш лична автентичност“, както казва Уолш, значи там е мястото, върху което можем да поработим.

Камелия