Времето, в което живеем – идващата енергия на Водолея

По-долу е цитат от книгата „Душите индиго“ на Кабир Джафи и Ритама Дейвидсън. Той се отнася да енергията на идващата епоха на Водолея. Това е енергията, която започва все повече да движи нашите тела, мисли, чувства, желания. Тя е дълбока, архeтипна, действаща в пластовете на колективното несъзнавано, което всички ние носим в себе си, а хората с духовна ориентация – още по-изразено от останалите. Нейното познание подпомага разбирането на процесите на промяна, през които преминаваме всички ние като индивиди. Тя е посоката, към която сме се устремили, участвайки в предаването на щафетата от себеотрицателните и състрадателни Риби към свободолюбивия и бунтовен Водолей.

Камелия

 

„Какво ни носи Водолеят?

Някои от основните му послания са свобода, напредък, индивидуализъм, интелектуални познания и групово съзнание.

За пръв път сме усетили тези енергии върху планетата, когато пролетното равноденствие е влязло в прехода между Риби и Водолей, някъде около 1700-ата година. Водолей е въздушен знак, а въздухът е стихия на ума. Този зодиакален знак действа главно чрез третото око (шестата чакра), разположено в междувеждието. Тази чакра е свързана с две нива на интелекта ни: аналитичността и интуицията. Засилената стимулация на третото око чрез енергиите на Водолея събужда в човечеството ново ниво на умствена активност, разбиране и интуиция, които ни отвеждат към по-фини светове.

Индустриалната революция, откриването на електричеството (електричеството е под знака на Водолея), а сега и зараждането на информационната ера са в резултат от засилената ни интелектуална мисъл, достъпна чрез третото ни око. Тази стимулация на третото око и ума създава фундаментално различна психология на човека от ерата на Водолея, основана на повишената дейност на ума. Интелектуалната ни активност е на ново ниво и една от най-явните прояви на това ниво е нашето желание за разбиране. Умовете ни са търсещи. Ние искаме да знаем. Средностатистическият човек в развитите страни може да чете и пише, използва компютър и живее в свят на технологични и научни чудеса. Ние подхождаме към живота не само с чувство, но и с разум.

Ние не вярваме само защото някой ни е казал, че така трябва; искаме информация, факти, причини и доказателства. Искаме да правим своя собствен избор.

Не само интелектуалният капацитет обаче се увеличава чрез третото око. То има и два аспекта, наричани „листенца“. Долното листенце е отговорно за аналитичния ум, с неговите качества – интелигентната мисъл и обосновката. Това е листенцето, което отговаря за характеристиките на интелекта, за които вече говорихме. Горното листенце управлява това, което най-често назоваваме като интуиция. Използваме думата интуиция в един по-особен смисъл: сетивен апарат, който ни дава способността да се свързваме с един различен свят на енергия, мисли и чувства. Повечето от нас за свикнали да придават на думата интуиция малко по-земно значение например майчина интуиция.

Това понятие обаче има и друг смисъл. Тук говорим за форма на интуицията, насочена към едно висше духовно познание.Този вид интуиция обхваща по-голям набор от връзки и взаимодействия, съществуващи вътре и около нас. Тя е свързана с по-висши умствени способности, със самото Съществуване и с Душата. Това е мястото, от което идват прозренията често като неочаквано прояснение или озарение, а също и място, откъдето геният черпи своето вдъхновение.

Друга характеристика на интуицията е способността да се самоизучаваме. Чрез третото око и горното му листенце ние можем да изследваме собствените си мисли и усещания. Това може и да не ви звучи като нещо особено. Някои ще кажат: „Разбира се, че мога да изучавам собствените си мисли и чувства. Знам кога съм гневен, тъжен или щастлив. Чудо голямо!“ Но интуицията е нещо повече. Това е способността да надникнем по-дълбоко в чувствата си, да усетим фините нюанси, да разберем дълбоките психологически мотиви. Можем да проследим това, което изглежда като моментно чувство, обратно в миналото, до детството ни, а дори и по-назад. Успяваме да видим как конкретният модел на поведение или чувство са ни били предадени от нашите прародители или дори от предишните ни прераждания.

Тази способност да се самоизучаваме в дълбочина е нов вид мислене, което отскоро добива такива широки мащаби. Появата му в нашата психика е дала началото на нови направления в психологията и на така популярния интерес към самоусъвършенстване.

Друг аспект на горното листенце е нуждата от по-висш смисъл и значение. Живеем за ценности и цели. Притежаваме сложен поглед към света, според който сме свързани с нещо по-голямо от нас и ние търсим своето място и мисия в това цяло. Започваме да осъзнаваме, че в живота тече силно взаимодействие – т.е. ние не сме отделни индивиди, а сме по-скоро част от една преплетена тъкан от енергия. Виждаме, че всяка частица е свързана с другите и че всяко нещо оказва влияние на всичко останало. Именно всепроникващата енергия на Водолея, стимулираща активността на горното листенце на третото око, е една от основните сили зад така популярните в днешно време движения за самопознание и самоусъвършенстване. Ако се замислите, те са отражение на новопоявилата се възможност да се вглеждаме по-дълбоко в себе си; на желанието ни да разберем кои сме всъщност; на изследването на необяснимите сили на психологията, енергията, душата и духа и на нашето осъзнаване, че сме свързани в едно голямо цяло.“

„Душите индиго“ на Кабир Джафи и Ритама Дейвидсън.